โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก     อ.2 MEP    /     ป.1 MEP     วันที่ 21 ก.พ. 2561
ระบบรับสมัคร นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
เปิดให้สามารถกรอกข้อมูล ใบสมัครได้ และสามารถนำมายื่นสมัครในวันเวลาที่กำหนดไว้

หมายเหตุทางโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต้องขออภัย สำหรับท่านผู้ปกครองที่ได้กรอกใบสมัคร เลือก ห้องเรียนปกติ ในระบบ ช่วงสมัครห้องเรียน MEP
กรุณากรอกใหม่อีกครั้ง หรือ สามรถเช็คข้อมูลรายชื่อจากระบบ หากไม่พบข้อมูล กรุณาสมัครใหม่อีกครั้ง