โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก     อ.2 MEP    /     ป.1 MEP     วันที่ 21 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก     อ.2 MEP    /     ป.1 MEP     วันที่ 28 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากคัดเลือกนักเรียน     อ.2 ปกติ    วันที่ 7 มี.ค. 2561
ระบบรับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
เปิดให้สามารถกรอกข้อมูล ใบสมัครได้ และสามารถนำมายื่นสมัครในวันเวลาที่กำหนดไว้