การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำโดยนายพิษณุ คามวาสี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน

ภาพ: กลุ่มงาน ICT ข่าว: สุกัญญา วงค์ชัย

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.