การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO : Eorld Robot Olympiad) ภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 29 -30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงลานนา รักงาม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO : Eorld Robot Olympiad) ประจำประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมทีปังกรร้ศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ทางโรงเรียนได้คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 คน โดยได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัล เหรียญทองแดง อันดับที่ 4 รุ่น Elementary (อายุไม่เกิน 12 ปี) ได้แก่

1.เด็กหญิง บุญญดา  ศรีรัตนประสิทธิ์ ป.3/9

รางวัล เหรียญทองแดง อันดับที่ 7 รุ่น Elementary (อายุไม่เกิน 12 ปี) ได้แก่

1. เด็กชายปวเรศ  พลอยเขียว ป.6/7

2. เด็กชายวิศรุต  งิ้วลาย ป.5/9

3. เด็กชายรฐนนท์  เวียงอินทร์ ป.4/7

โดยมี นายอนันต์ยศ ประมาณ และนางมาณี ศรีชัยอินทร์ เป็นครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุมทีม

ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงาน ไอซีที

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.