กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ป.3

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายโดยนายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้นป.3 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนตามฐาน9 ฐานการเรียนรู้

ขอบพระคุณ วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย
วัดกลางเวียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหม้อ กลุ่มศิลปินพื้นบ้านล้านนา

กิจกรรมจัดได้อย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่างครบทุกด้านตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ภาพ/ข่าว:ประชาสัมพันธ์สายชั้น ป 3

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.