กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ป. 6

นายพิษณุ คามวาสี ได้มอบหมายให้ คณะครูสายชั้น ป.6 นำนักเรียนสายชั้นป.6 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยในปีการศึกษา นี้ ได้พา นร. ไปทัศนศึกษา ระหว่าง วันที่ 14-17 พย.66 และได้ร่วมกิจกรรม ณ ค่ายนาวิกโยธิน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี ทั้งนี้ มีกิจกรรม🫶ค่ายภาคกลางคืน 🫶การเล่นน้ำทะเล ณ หาดเตยงาม 🫶ร่วมปล่อยเต่า ณ ศูนย์เพาะพันธ์เต่าทะเล 🫶การไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 🫶เล่นของเล่นหลากหลาย ณ ฟาร์มแกะพัทยา 🫶ดูวิถีชีวิตของคนยุคเก่า ณ ตลาดน้ำอโยธยา 🫶และ ชื่นชมอุทยานประวัติศาสตร์ ณ วัดใหญ่ไชยมงคล โดยใช้เวลารวม 4 วันทั้งนี้ นร. ได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัส ประสบการณ์ จริงๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพ/ข่าว:คณะครูสายชั้นป 6

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.