ต้อนรับคณะกรรมการจาก Cambridge Assessment International Education (CAIE)

วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 คณะกรรมการจาก Cambridge Assessment International Education (CAIE) เพื่อพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ (International Program: IP) ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)
ภาพ/ข่าว: ทัณฑิมา ไชยสุ
 
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.