พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 เพิ่อให้ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษา ตามที่ตั้งใจไว้ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา และ อาคารโดม พื้นที่ในเมือง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงาน ไอซีที

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.