กราบมุทิตาจิต

นายสมนึก จันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณะผู้บริหารและตัวแทนครู แสดงมุทิตาคารวะ พระครูสุธีวรกิจ ( ศักดา วิสารโท ป.ธ.๗ ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย โดย พระพุทธิญาณมุนี ( ประเสริฐ ปญญาวชิโร ) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพร้อมกันนี้ได้เข้าแสดงมุทิตาคาราวะพระมหาธีรวิชญ์ วชิราโภ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖ โดยพระอุดมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๖ คณะผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอกราบมุทิตาจิตอันเป็นกุศล กับพระคุณท่านมา ณ ที่นี้