มุทิตาจิต 2564

ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ครูพิมพา สุริยะพรหมชัย, ครูอุไร อุตอิ่นแก้ว, ครูวิไลพร ซื่อสัตย์, ครูวราภรณ์ ศุภฐิติพงศ์, ครูจรูญศรี มูลสวัสดิ์ ตำแหน่งข้าราชการครู และนางสาวศิริรัตน์ ชินะใจ ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ ณ อาคารโดม (พื้นที่ในเมือง) หอประชุมรวงผึ้ง (พื้นที่สันต้นเปา) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย