รับโล่และเกียรติบัตรเสริมปัญญา

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายในการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2563 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้แก่

  1. ด.ญ.ธันย์ธารีย์ ทวิพรชัย ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ
  2. ด.ช.พิชาคุณ ทุนอินทร์ ชั้น ป.2 ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ของประเทศ
  3. ด.ญ.ชนัญญ์ธนิษฐ์ ทวิพรชัย ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ
  4. ด.ช.บูรณพิภพ ธินะ ชั้น ป.2 ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดเชียงราย
  5. ด.ญ.คุณัญญา ไชยการ ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดเชียงราย

พร้อมกันนี้นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมชื่นชมยินดี