สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้   นายยศวริศ  โชติการจักรรัตน์ รองผู้อำนวยการอนุบาลเชียงราย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563“ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย