พิธีสมโภชน์องค์กฐิน ณ วัดสักวัน

นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐิน ณ วัดสักวันใน 18 พฤศจิกายน 2564 ขออนุโมทนาสาธุบุญแด่คณะครู นักเรียนและบุคคลากรทุกท่าน