IEC English Day Camp 2021

“กิจกรรม IEC English Day Camp 2021” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 น.ส.กัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ IEC English Day Camp 2021 ของนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้ม Intensive English Course (IEC) ระดับชั้น ป.1-6 โดยมี นายวรวุฒิ ตุ้ยดง ครูที่ปรึกษาโครงการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนห้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 235  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย