การประชุมบริหารจัดการจราจร

วันอังคาร ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายยศวริศ สิงหราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายอินทนง จันตา ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วย นายสัษฐา สุทธยาคม นายกสมาคมผู้ปกครองฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และผศ.ขวัญเรือน สินณรงค์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือถึงสภาพปัญหา อุปสรรค และร่วมวางแผน บริหารจัดการการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ศปก. ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี พ.ต.อ.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธานในที่ประชุม