การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ในช่วงเช้า และนายยศวริศ สิงหราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งของนักเรียนระดับชั้นป.4–6 ในช่วงบ่าย ด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,780 คน ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย(พื้นที่สันต้นเปา)