การแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Camp 2022 แม่ลาว-เชียงราย ครั้งที่ 1

โรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการการแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Camp 2022 แม่ลาว-เชียงราย ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา ของสมาคม ดิจิทัลเวิลด์ (Digital World Association) ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งของเราในครั้งนี้ ดังนี้

ทีม ABCR 1 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ เด็กชายญาณธิป หนสมสุข เด็กชายปวเรศ พลอยเขียว เด็กชายณภัทร มีมานะ ครูผู้ควบคุมทีม นายอนันต์ยศ ประมาณ

ทีม ABCR 2 รางวัลเหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายธัญเทพ บุญเรือง เด็กชายกมลวร ทาแกง เด็กชายภูวิน บุญลือ ครูผู้ควบคุมทีม นางมาณี ศรีชัยอินทร์

ทีม ABCR 3 รางวัลเหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงกมลกานต์ ไชยยา เด็กหญิงภพณดา ธาระนารถ เด็กหญิงภัทริภา ศรีทอง ครูผู้ควบคุมทีม นางธันวาลักขณ์ ขัตติวัง และนางสาวปวีณา ช่างแท้