กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ชุมชน สังคมห่างไกลยาเสพติด ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์รอบๆ ชุมชน และจัดประกวดการแข่งขันระบายสีในหัวข้ออนุบาลเชียงราย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด และได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ชนะการประกวดแข่งขันโดยมีนายยศวริศ สิงหราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบรางวัลให้กับนักเรียนในครั้งนี้