ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลลำพูน

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน คณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานด้านงานวิชาการ ในการส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและในด้านการบริหารสถานศึกษา อีกทั้งพาเยี่ยมชมการใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา