ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจับสลาก ระดับชั้น ป.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเรียนโดยการจับสลากตามประกาศ มาในวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง) สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ คลิกที่นี่ เอกสาร 6