เยี่ยมชมพื้นที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผู้อำนวยการ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 “ละอ่อนเจียงฮาย ใส่ใจ๋ก๋านศึกษา ฮัก ฮู้ ภูมิปั๋นญา ก้าวหน้านำเทคโนโลยี สู่สากล” ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับชาติต่อไป โดยนายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)