ABCR RUN 2022 “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงรายพื้นที่สันต้นเปา โดยนายสมนึก จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมอบหมายให้ รองฯ ยศวริศ สิงหราช และรองฯ นิศากร ขันใจ เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมโครงการ ABCR RUN 2022 “เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง” พร้อมกับนายสัษฐา สุทธยาคม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายอัจฉริยะ ผามั่ง เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางปฐมาภรณ์ วงค์ใหญ่ เลขาฯ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาล เชียงราย  นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายและคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมร่วมวางแผนการ   จัดงานวิ่งโดยมีการวิ่งสองประเภทคือ Family run 5.5 K ค่าสมัคร 300 บาท และ Mini Marathon 11.K ค่าสมัคร 500 บาท และเสื้อ VIP สนับสนุนตั้งแต่  1,000 บาท สามารถวิ่งได้ทั้ง 2 ประเภท และเริ่มขายใบสมัครระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นและทางเพจ/เฟซบุ้ค ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย