IMGO – Thailand National Representatives 2024

วันเสาร์ที่ 6 เดื่อน กรกฏาคม พ.ศ. 2567 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมอบหมายให้ นางสาว สุรีรัตน์ ดำรงค์เมือง และ นายเสกสรร รุณรักษา ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนำนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายการแข่งขัน อัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์ โอลิมปิกนานาชาติ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO – Thailand National Representatives 2024) จัดโดย IMOG (สวช.) ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือก ตัวแทนประเทศไทย โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม 3 ราย ได้แก่
        1. ด.ช.กีรศักดิ์ อินตาลา ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค
        2. ด.ช.วีรัชชัญญ์ คำวัง ได้รางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
        3. ด.ช.ธัชพล ใจบุญทา ได้รางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่คว้ารางวัลมาในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานไอซีที
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.