รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู รับมอบเครื่องใช้ไฟ เป็นพัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว จากนายนิคม เทพบุตร ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมคณะเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) ในโครงการห้องเรียนสีเขียว และให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีทีมวิทยากรจาก กฟผ. กองการเสริมสร้างทัศนคติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ( ตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 64 คน คณะครู 20 คน รวมผู้เข้าอบรม 84 คน ) จะทำหน้าที่สายตรวจพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำความรู้ความเข้าใจด้านการลดใช้พลังขยายผลสู่นักเรียนและชุมชน ในโอกาสต่อไป

เสริมสร้างสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจ

พระครูใบฎีกาจำรัส ขันฺติยุตฺโต พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จากวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

เสริมสร้างสิริมงคล

พระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญ กำลังใจ เนื่องในโอกาสเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2560 นำทีมโดย นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 (ครูโย/ภาพ-ครูดำรงค์/ข่าว)

ให้โอวาทแรก ปีการศึกษา 2560

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4 ซึ่งเข้ามาเรียนในพื้นที่สันต้นเปา เป็นปีแรก พร้อมให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสต้อนรับเปิดเรียน วันแรก ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้อาราธนาพระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนายพุฒิพงษ์ โล่ห์สุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนใหม่ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายอัจฉริยะ ผามั่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนปัจจุบัน ที่ครบวาระ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สุเมธ องอาจ THE MASK SINGER หน้ากากแมวตาเดียว

สุเมธ องอาจ นักร้อง/นักแสดง (หน้ากากแมวตาเดียว | THE MASK SINGER หน้ากากนักร้อง ) ในฐานะศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย รุ่น ปี ๒๓ กลับมาร่วมงาน “ ดำหัวครูเก่า คืนสู่เหย้าชาวอนุบาลเชียงราย ” ครั้งที่ ๙ พร้อมขึ้นขับกล่อมเสียงเพลง กับวงดนตรีเฉพาะกิจที่ศิษย์เก่านักเรียนดนตรีอนุบาลเชียงราย รวมตัวร่วมกับโรงเรียนดนตรีบายฮาร์ทมิวสิค สร้างสีสันบรรยากาศ ให้กับงานได้อย่างประทับใจ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

“ ดำหัวครูเก่า คืนสู่เหย้าชาวอนุบาลเชียงราย” ครั้งที่ ๙

สมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู จึงได้จัดงาน “ ดำหัวครูเก่า คืนสู่เหย้าชาวอนุบาลเชียงราย” ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมา ถึง ๙ ปี โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับ และนายพุฒิพงษ์ โล่ห์สุวรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย นำทีมศิษย์เก่าเข้ากราบขอพร คุณครู ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

มุทิตาจิตคุณครูพิพาภรณ์ ว่องศิริกุล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้กับนางพิพาภรณ์ ว่องศิริกุล ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสที่ยื่นเรื่องขอลาออกจากราชการ ด้วยปัญหาสุขภาพ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ก็ขอแสดงความยินดีที่จะมีโอกาสได้พักผ่อน แต่ก็ขอแสดงความเสียใจ ที่โรงเรียนจะต้องขาดกำลังสำคัญไปอีก หนึ่งท่าน

ประกอบพิธี รดน้ำ ดำหัว

นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธี รดน้ำ ดำหัว และขอพรจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูอาวุโส ที่ครบวาระเกษียณ ในปีการศึกษานี้ เนื่อง ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

จัดกิจกรรมบูรณาการ

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม มีการทำบุญตักบาตร ถวายเจดีย์ทราย และให้นักเรียน เข้าเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ของล้านนาไทย ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดกลางเวียง พระสิงห์ และวัดพระแก้ว จำนวน ๒๕ รูป มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

กว่าจะเป็น “ คิดถึงพระราชา ”

กว่าจะเป็น “ คิดถึงพระราชา ” การแปรอักษร ที่ใช้เวลาฝึก ไม่ถึง ๓ ชั่วโมง ถึงแม้ว่า เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคหลากหลาย ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำลายความตั้งใจจริง ที่จะทุ่มเทเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน งานนี้ได้รับน้ำใจจาก อุกฤษฏ์ ยังท่าไม้ ศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ๒๙ ผปค.ของเด็กชาย ต้นไม้ เป็นผู้ออกแบบ การแปรอักษร พร้อมนำทีมงาน คชศิลป์ มาจัดแนวรูปแบบขบวน ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผา จนทุเลาถึงค่ำคืน ไม่มีใครปริปากบ่น เพราะทุกคนทุ่มเทด้วยดวงใจที่ภักดี ต่อแผ่นดินเกิด โดยแท้จริง ขอชื่นชมเด็ก ๆ ทุกคน คุณครูทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแม่งานใหญ่ ครูแน่งน้อย จันทรานนท์ ที่ริเริ่มกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อสานต่อปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระผู้สถิตในดวงใจราษฎร์ ตลอดไป

สร้างความตระหนัก ให้นึกรัก ประชาธิปไตย

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานกดปุ่มสัญญาณ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีผู้สมัคร รับเลือกตั้ง จำนวน ๒ พรรค ได้แก่ พรรคอนุบาลพัฒนา เบอร์ ๑ และพรรครักอนุบาล เบอร์ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ มาติดตั้งระบบลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนสียงระบบดิจิตอล

“ คิดถึงพระราชา ”

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนธูป เครื่องทองน้อย ในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วยการแปรขบวนของนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในชื่อ “ คิดถึงพระราชา ” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและ วัฒธรรมระหว่าง สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ เด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม ยังได้เข้าร่วมแข่งขัน SPEECH CONTEST ในงาน ASEAN CULTURAL MUSICAL FESTIVAL ( ACMF ) 2016 ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น ประจำปี 2560

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 15 กันยายน 2559 ส่งผลให้ได้รับคัดเลือก เข้ารับโล่รางวัลเด็กดีเด่นประจำปี 2560 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา ฯ เป็นผู้มอบโล่รางวัลพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาทในโอกาสวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา

ขวัญ และกำลังใจ

วันที่ 25 มกราคม 2560 ฝ่ายบริหารพร้อมตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปเยี่ยมให้กำลังใจ คุณพ่อของคุณครูจินดา สารข้าวคำ และสามีของคุณครูบังอร ฮ่วนสกุล ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

นายมงคล สุภามณี นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านน้ำลัด รองประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามยุวกาชาด หมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และหมู่ยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 ทั้งนี้ มีนางพิมพ์พร พิทักษ์สุจรรยา นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านป่ายางมน กล่าวรายงาน ใน วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ณ สนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รับรางวัล "โรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับรางวัล “ โรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม EGAT Green Learning Awards 2016 ” เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย ให้รู้คุณค่า รู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ขอพรปีใหม่ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย

พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย อวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดฝั่งหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดสันทรายใหม่

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ ขอพร พระเดชพระคุณ พระครูวินัยธรสุทัศน์ เจ้าคณะตำบลริมกก เจ้าอาวาสวัดสันทรายใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดสันทรายใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดสักกวัน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ ขอพร พระเดชพระคุณ พระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักกวัน อ.เมือง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดสักกวัน อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดสันตาลเหลือง

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ ขอพร พระเดชพระคุณ พระครูพิพัฒน์ สัตตะคุณ เจ้าอาวาสวัดสันตาลเหลือง อ.เมือง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดสันตาลเหลือง อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

“ตักบาตร รับศักราชใหม่ ๒๕๖๐”

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม “ตักบาตร รับศักราชใหม่ ๒๕๖๐” โดยกราบนิมนต์พระสงฆ์ มารับบิณฑบาต จำนวน ๔๐ รูป (พื้นที่กลางเวียง) และ จำนวน ๒๐ รูป (พื้นที่สันต้นเปา) เป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

สร้างเสริมสิริมงคล

พระครูใบฎีกาจำรัส ขันฺติยุตฺโต พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

พระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย ให้ความเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ คุณตาจรูญ อินแต่ง

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ให้กับคุณตาจรูญ อินแต่ง ผู้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการลงเสาตอม่อสะพานลอยคนข้าม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ณ บ้านสวน อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 4 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ คุณตาคำ คุณยายบัวคลี่

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ให้กับคุณตาคำ และคุณยายบัวคลี่ ผู้ประสานขอใช้พื้นที่ในการลงเสาตอม่อสะพานลอยคนข้าม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 4 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ให้กับนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานคอสโมออยล์ อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 4 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ให้กับนายวันชัย ธนาบริบูรณ์ ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมอบผ่านตัวแทนของท่าน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานเบียร์เชียงราย วันที่ 4 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ ผอ.แขวงทางหลวง. เชียงราย ที่ 1

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ให้กับ ผอ.แขวงทางหลวง. เชียงราย ที่ 1 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้อง ผอ.แขวงทางหลวง. เชียงราย ที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ พระครูสุธีวรกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระครูสุธีวรกิจ (พระมหาศักดา วิสารโท) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย อวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ พระวิทยากร โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

พระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ , พระครูใบฎีกาจำรัส ขันฺติยุตฺโต พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย อวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระรัตนมุนี รอง เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย รอง เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย อวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย อวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

ขอพรปีใหม่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6

พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย อวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ให้กับนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้อง ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1 วันที่ 4 มกราคม 2560

ส่ง ผอ.วรรญมาศ จันทรา

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปส่ง นางวรรญมาศ จันทรา อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พร้อมมอบ กระเช้าดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี ในการนี้คณะครู นักเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันธาตุ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

คริสต์มาสสีขาว

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคริสต์มาสสีขาว ( white Christmas ) 23 ธันวาคม 2559 เป็นการจัดกิจกรรมที่ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้เด็กได้ขับขาน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา จัดดำเนินการโดยทีมงานครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา ในภาคเช้ามีการแสดงของแต่ละระดับชั้น ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายจะเป็นการเข้าฐานเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีมงานจัดเตรียมให้

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยการนำของนางสาวรุ่งนภา กล่อมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนอนุบาลเชียงรายคอยอำนวยความสะดวก ซึ่งในปีนี้ทาง รพ.ศูนย์ ได้จัดรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และเอกซเรย์ระบบดิจิตอล พร้อมเจ้าหน้าที่ มาให้บริการ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

“วิทยาศาสตร์ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้นำรถ “วิทยาศาสตร์ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น” มาดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อย่างหลากหลาย รวมถึงการนำโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่มาเปิดบริการ อีกทั้งเปิด mini theater นำภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ มาให้เด็ก ๆ ได้ชมกันอย่างทั่วถึง ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ศึกษางานโครงการห้องสมุดมีชีวิต

คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จากจังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาโครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนางสุพิศ ดีแก้ว บรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้ให้ข้อมูลพร้อมกับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 6 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ศึกษางาน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบภาพที่ระลึกจาก ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จากจังหวัดสตูล ที่นำทีมงานบริหาร พร้อมคณะครู เข้าศึกษาระบบบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนมอบหมายให้คณะครูศึกษางานโครงการห้องสมุดมีชีวิต งานกิจกรรมสหกรณ์ และงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ ห้องประชุมการญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 6 ธันวาคม 2559 การนี้ได้มอบหายให้นางวาสนา คำวัง , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โครงการ/กิจกรรม ตามที่คณะต้องการศึกษา

เบื้องหลังความสำเร็จ

นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยเฉพาะคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ในครั้งนี้ ครูนบ คุณครูกรทิณา แก้วสอน และครูโยเย คุณครูเพ็ญพร ตนะกุล ที่คอยดูแลเอาใจใส่มาโดยตลอด มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษฏ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary School - ASMOPS 2016 ณ เมืองทังเกอรัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2559 และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม , ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล ณ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเกียรติบัตร , เหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ให้กับ เด็กชายกฤษฏ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary School - ASMOPS 2016 ณ เมืองทังเกอรัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2559 และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม , ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล ความสำเร็จครั้งนี้ ต้องขอชื่นชม ครูนบ คุณครูกรทิณา แก้วสอน และครูโยเย คุณครูเพ็ญพร ตนะกุล ที่เป็นติวเตอร์มาโดยตลอด ณ ลานพิธีหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

MOU. เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ MEP.

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้ เกียรติ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ MEP. และพิธีบันทึกข้อตกลง ( MOU. ) โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยนางสาวอรอุมา ทองสกุล รอง ผอ. ทำหน้าที่แทนนายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา กับ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ค่ายนี้จัดอบรมนักเรียนในโครงการ MEP ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทั้งสองโรงเรียน

คนเก่งระดับนานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษฏ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary School - ASMOPS 2016 ณ เมืองทังเกอรัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2559 และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม , ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล

แสดงความยินดีกับคนเก่ง

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษฏ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary School - ASMOPS 2016 ณ เมืองทังเกอรัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2559 และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม , ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล ณ สนามบินดอนเมือง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

วางหรีดเคารพศพ พ่อตา นายชวการ สุริยวารี

นางวรรญมาศ จันทรา , นางณัชญาน์ ธนินชวโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปวางหรีดเคารพศพ พ่อตา นายชวการ สุริยวารี เจ้าหน้าที่ รับ - ส่ง น้ำดื่ม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ บ้านไชยนารายณ์ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

MEP. IEC. English Day Camp 2016 Grade 4-6

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ค่าย MEP. IEC. English Day Camp 2016 Grade 4-6 Anuban Chiangrai School ซึ่งจัดโดยทีมงานครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนำเด็กห้องเรียน MEP. และ IEC. ระดับชั้น ป.4 - ป.6 เข้าค่ายอบรม ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษณ์วรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย วันที่ 7 ตุลาคม 2559

KG. MEP. Day Camp 2016

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ค่าย KG. MEP. Day Camp 2016 Anuban Chiangrai School ซึ่งจัดโดยทีมงานครูภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนำเด็กห้องเรียน MEP. ระดับชั้น ปฐมวัย เข้าค่ายอบรม ณ ห้องประชุมอินคำ แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำ จ.เชียงราย วันที่ 7 ตุลาคม 2559

MEP. Day Camp 2016 Grade 1-3

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ค่าย MEP. Day Camp 2016 Grade 1-3 Anuban Chiangrai School ซึ่งจัดโดยทีมงานครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนำเด็กห้องเรียน MEP. และ IEC. ระดับชั้น ป.1 - ป.3 เข้าค่ายอบรม ณ ห้องประชุมอินคำ แกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำ จ.เชียงราย วันที่ 6 ตุลาคม 2559

ประกอบพิธีถวายสลากภัต

นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีถวายสลากภัต เนื่องในกิจกรรม “ฮักฮีตฮอยล้านนา ตานก๋วยสลาก” หนึ่งในกิจกรรมเด่น จากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กิจกรรมนี้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป จากวัดสันตาลเหลือง , วัดสักกวัน และวัดฝั่งหมิ่น เพื่อรับถวายสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น เป็นประธานสงฆ์ ณ ลานธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

การอบรม ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา มีนายประพนธ์ อินทยศ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากร วันที่ 2 ตุลาคม 2559

การอบรม ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา มีนายประพนธ์ อินทยศ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ พร้อมทีมงานเป็นวิทยากร วันที่ 2 ตุลาคม 2559

การอบรม ทบทวนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ทบทวนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ของกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้นำยุวกาชาด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา มีนายกิตติพงศ์ จุโลทก ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งช้าง พร้อมทีมงานเป็นวิทยากร วันที่ 2 ตุลาคม 2559

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ลานกิจกรรมศาลากลาง จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงดนตรีสากล งานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2559

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายชาญยุทธ ตาแก้ว นำวงดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมแสดง ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ลานกิจกรรมศาลากลาง จังหวัดเชียงราย งานนี้มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น , เยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเด็ก และเยาวชนดีเด่น วันที่ 15 กันยายน 2559

เข้าร่วมแสดงความยินดี

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐยาน์ ธนินชวโรจน์ รอง ผอ. โรงเรียน , นายสุคำ แก้วศรี และนายดำรงค์ ดีแก้ว ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมแสดงความยินดี กับเด็กชายชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเด็กดีเด่น สาขาคณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 จากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ลานกิจกรรมศาลากลาง จังหวัดเชียงราย

ร่วมพิธีถวายทานสลากภัตร

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายสุคำ แก้วศรี , นางทัศนีย์ จีนจรรยา และนายดำรงค์ ดีแก้ว นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ ๓/๘ พร้อมตัวแทน ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีถวายทานสลากภัตร ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) โดยได้นำถวายแด่ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว , พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุงและพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (สำนักวิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

สร้างขวัญ กำลังใจ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าเยี่ยมนางแน่งน้อย จันทรานนท์ หัวหน้าระดับชั้น ป.๑ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่เข้าทำการรักษาตัว ณ อาคารสมเด็จย่า รพ. ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

“ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ” ชั้น ป.๒

คณะครูและบุคลากร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้นจำนวน ๓๐๔ คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานการเรียนรู้ ไร่แม่ฟ้าหลวง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ตามโครงการ “ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ” ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักเรียนออกไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ที่ไม่ใช่ จำกัดอยู่เฉพาะในโรงเรียน นับเป็นการเสริมประสบการณ์ตรง ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี

วางพวงมาลาวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายวรพจน์ อุ่นบ้าน และว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐยาน์ ธนินชวโรจน์ รอง ผอ. โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ ณ ลานผู้กล้า ค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายดำรงค์ ดีแก้ว เข้าร่วมอบรม โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ดำเนินการโดย พุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา พัวนุกุลนนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม มีนางพรสวรรค์ ศิริอินทราทร นายกพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙

“ CRRU Youth League 2016 ”

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ CRRU Youth League 2016 ” เป็นการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประกอบด้วย ทีมฟุตบอล จำนวน ๘ ทีม ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก็เป็น 1 ใน 8 ทีม ในการนี้มีนายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ผู้ให้เกียรติ เป็นประธาน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย วันที่ 1 กันยายน 2559

เยี่ยมชม วัดใหญ่ชัยมงคล

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน ๒๒๑ คน เดินทางกลับ จากทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก เชียงราย - ชลบุรี - ระยอง ตามโครงการ “ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ” ซึ่งในวันนี้ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชม วัดใหญ่ชัยมงคล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ เยี่ยมชมพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา.

เยี่ยมชม ทุ่งโปรงทอง

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน ๒๒๑ คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก เชียงราย - ชลบุรี - ระยอง ตามโครงการ “ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ” ซึ่งในวันนี้ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชม ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อ. แกลง จ. ระยอง และ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินฆ้อ อ. แกลง จ. ระยอง

เยี่ยมชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน ๒๒๑ คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก เชียงราย - ชลบุรี - ระยอง ตามโครงการ “ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ” ซึ่งในวันนี้ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชม เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร , เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และ เยี่ยมชมเมืองจำลอง อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน ๒๒๑ คน เดินทางไป ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออก เชียงราย - ชลบุรี - ระยอง ตามโครงการ “ เรียนรู้สู่โลกกว้าง ” ซึ่งในวันนี้ได้เดินทางเข้าพักและทำกิจกรรม ณ ค่ายพักแรมกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ารับโล่เกียรติคุณ จาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครูผู้สอน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น

นางจินดา สารข้าวคำ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ารับโล่เกียรติคุณ จาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสที่ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมวัย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

ป.๕ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานนี้ นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ติดตามสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

จุดเทียนชัยถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ. โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธี วางพานพุ่ม และจุดเทียนชัย ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ร่วมพิธี ถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายวรพจน์ อุ่นบ้าน , นางวรรญมาศ จันทรา และว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐยาน์ ธนินชวโรจน์ รอง ผอ. โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น.

ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน บุคลากร และ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียน ประกอบพิธี ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพิธี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

วางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธี วางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

เคารพศพคุณแม่วิไลวรรณ์ แสงแก้ว

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในนามอุปนายก สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วางหรีดเคารพศพคุณแม่วิไลวรรณ์ แสงแก้ว คุณแม่ของนายกฤษฎา แสงแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คืนที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น ป.1 ไปประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ อาคารพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เป็นประธานสงฆ์ในพิธี พร้อมกับพระสงฆ์คู่สวด อีก 4 รูป หลังจากเสร็จพิธี คณะครูได้นำนักเรียนเข้าเรียนรู้ ตามฐานการเรียนรู้ ภายในบริเวณวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ที่ดีงามของเชียงราย ตลอดจนศึกษาประวัติของพระแก้วมรกต "ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก อยากเห็นเด็กเป็นอะไร ให้เริ่มตั้งแต่ยังไร้เดียงสา" (ครูโย/ภาพ-ครูดำรงค์/ข่าว)

น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ๑๘ ก.ค. ๕๙

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ว่าที่ รต.หญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน ๗ ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสักกวัน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักกวัน เมตตารับพิจารณาเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน ๗ ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสักกวัน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีพระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักกวัน เมตตารับพิจารณาเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน (วัดสักกวัน)

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน ๗ ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสักกวัน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักกวัน เมตตารับพิจารณาเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน ๑ ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสันตาลเหลือง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีพระครูพิพัฒน์ สัตตะคุณ เจ้าอาวาสวัดสันตาลเหลือง เมตตารับพิจารณาเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน ๘ ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เมตตารับพิจารณาเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ว่าที่ รต.หญิงณัฐธยาน์ ธนินชวโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน ๙ ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร พระอารามหลวง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน ๙ ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดกลางเวียง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีพระอธิการวรัตม์พงษ์ ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง เมตตารับพิจารณาเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา

นางจันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ และคณะ จาก สพฐ. เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทีมงานบริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบ กิจกรรมอาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามที่นำเสนอ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการผู้ประเมิน เป็นอย่างดียิ่ง นับเป็นขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยม ในการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กในโอกาสต่อไป

ปฐมวัย ถวายเทียน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 13 ห้องเรียน ประกอบกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดกลางเวียง วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 (ครูดำรงค์/ข่าว)

พิธี “เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด"

วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางกรรณิการ์ สุขพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย” ประจำปี 2559 เป็นพิธีที่จัดให้กับสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และผู้นำยุวกาชาด ตลอดจนสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

"วิชชา จะระณะ สัมปันโน"

"วิชชา จะระณะ สัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ" เป็นแนวทางหนึ่ง ที่สถานบันการศึกษาพึงตระหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นำนางแน่งน้อย จันทรานนท์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และนางสุพิศ ดีแก้ว ครูผู้ประสานงาน เข้าถวายงานวางแผน วิธีที่จะให้นักเรียนมีจรณะที่ดีงาม ผ่านพิธีกรรม คือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน กับท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุนี รจจ.ชร/ผอ.วส.ชร วัดพระแก้ว พระอารามหลวง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารพุทธิวงศ์วิวัฒน์

เสริมสิริมงคล

นายมงคล สุภามณี ผอ.ลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับกองลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำ 2559 ในการนี้ได้กราบอาราธนาพระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ พระวิทยากรจากวัดพระแก้ว พระอารามหลวงได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือที่ประกอบพิธีสวนสนาม เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณพิธีโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

ผู้กำกับลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำลูกเสือออกบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บเศษขยะ เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นดูไม่สะอาดตา ตลอดจนการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

นายมงคล สุภามณี ผอ.ลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับกองลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำ 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ มีนายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผอ.ลูกเสือ โรงเรียนบ้านน้ำลัด กล่าวรายงาน นายดำรงค์ ดีแก้ว ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มิติใหม่ กับการประชุม ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่กลางเวียง ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดมิติใหม่ ในการใช้ระบบเน็ตเวิร์ค มาดำเนินการประชุม โดยที่ ผปค.นั่งรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ จาก ผอ.โรงเรียน ร่วมกับครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของบุตร-หลาน ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค จากการพัฒนาระบบของทีมงาน ไอ.ซี.ที. เฉพาะกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมโดยนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียน และนายอนันต์ยศ ประมาณ ครูหัวหน้างาน ไอ.ซี.ที. ของโรงเรียน วันที่ 26 มิถุนายน 2559

แสดงความยินดี

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายวิทยา สุภาวรรณ ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย โดยมี พ.ต.อ.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย เป็นผู้รับมอบ

ปลูกต้นไม้ ถวายพ่อ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนระดับชั้น ป. 4 ปลูกต้นไม้ บริเวณหลังป้ายโรงเรียน เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ เป็นเวลา ยาวนานกว่า 60 ปี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

อ่านสาร เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก”

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ่านสาร เนื่องในวัน “ต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณลานพิธี หน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ หลังจากฟังสาร ต่อต้านยาเสพติดโลกเสร็จ จะเป็นการปลูกต้นไม้ถวายแด่ ในหลวง ของปวงชนชาวไทย ต่อไป

มอบเกียรติบัตรรางวัล

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานในพิธีเปิดงาน “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2559 มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันโดราเอมอน ซิงกิ้งคอนเทส ซึ่งมีนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 7 คน ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมแข่งขัน ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย จ.เชียงราย ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

“วันสุนทรภู่” ประจำปี 2559

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานในพิธีเปิดงาน “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยทีมงานระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนางสาวสุนัยพร พันธโชติ ครูหัวหน้ากลุ่มทักษะภาษาไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้เด็กแต่ละห้อง คิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ ได้รับชม ซึ่งเด็กก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการได้เต็มตามศักยภาพ

“รำลึกถึงครูกลอน สุนทรภู่”

ทีมงานระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม “รำลึกถึงครูกลอน สุนทรภู่” มีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกหลาก หลายกิจกรรม เช่น การรำเงาะป่า การแสดงลำหับชมป่า และการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี ณ บริเวณสวนเพลินจิต โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

“รำลึกถึงครูกลอน สุนทรภู่”

ทีมงานระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม “รำลึกถึงครูกลอน สุนทรภู่” มีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกหลายประการ เช่น การประกวดวาดภาพระบายสี , ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ประกวดอ่านวรรณกรรม การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

สร้างแรงบันดาลใจ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางสุพิศ ดีแก้ว ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประสานงานกับทีมงาน ดร.ป๊อบ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนชื่อดัง ขวัญใจวัยโจ๋ หนุ่มที่มีคนตามโซเชียล เฉียดล้าน จากบริษัทนานมีบุ๊ค เพื่อมาให้ข้อคิด แรงบันดาลใจ ในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต หัวข้อ "Present of Present ของขวัญจากวันนี้" ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ ถึง ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เตรียมความพร้อมในการประชุม ผ่านระบบ เน็ตเวิร์ค

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการประชุม ผปค.นักเรียน ผ่านระบบ เน็ตเวิร์คของโรงเรียน โดยมีนายอนันต์ยศ ประมาณ ครูหัวหน้างาน ไอ.ซี.ที. โรงเรียน เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องประสานงานกับครูประจำชั้น ในวันประชุม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 21 มิถุนายน 2559

รักษ์โลก ปี 3 “ชวนบอกรักแม่”

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสุพิศ ดีแก้ว ประสานงานกับทีมงาน ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 3 “ชวนบอกรักแม่” จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้นักเรียนตระหนักถึงการแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป – ขยะอันตราย – ขยะเศษอาหาร – และขยะรีไซเคิล ให้กับนักเรียนระดับ ปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 21 มิถุนายน 2559

เข้าประชุมเพื่อย้ายสาธารณูปโภค

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับนายดำรงค์ ดีแก้ว ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าประชุมเพื่อย้ายสาธารณูปโภค ติดขัดการก่อสร้าง ร่วมกับ นายชิดชัย ศรีดามา ผอ.แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1 พร้อมกับผู้แทนจากการไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย จากองค์การโทรศัพท์ จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินการย้ายสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ที่ติดขัดการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 20 มิถุนายน 2559

กราบคารวะ แสดงมุทิตาจิต

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับนายดำรงค์ ดีแก้ว ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำแจกันดอกไม้พร้อมปัจจัย เข้ากราบคารวะ แสดงมุทิตาจิตต่อพระครูสิริธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาส วัดศรีบุญเรือง ในโอกาสเจริญอายุวัฒนะ 6 รอบ 72 พรรษา ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 20 มิถุนายน 2559

รับเหรียญรางวัล “อบจ.แพร่แชมป์เปี้ยนชิพ”

จันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันว่ายน้ำรายการ “อบจ.แพร่แชมป์เปี้ยนชิพ” ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ให้กับ ด.ช.ทินภัทร หอกทอง นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งรางวัลที่ได้รับ มีดังนี้ เหรียญทอง จากเตะขาฟรีสไตล์ – ว่ายกบ - กรรเชียง ระยะ 50 เมตร เหรียญเงิน จาก ผีเสื้อ – ฟรีสไตล์ ระยะ 50 เมตร ฟรีสไตล์ ระยะ 100 เมตร เหรียญทองแดง จาก ผีเสื้อ – ว่ายกบ 100 เมตร ทั้งหมดแข่งขันในรุ่น 8 ปี ชาย

“โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กไทย”

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กไทย” โดยศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 วันอาทิตย์ ที่ 12 มิ.ย. 2559 ณ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย ผู้เข้ารับการอบรมคือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ปฐมวัย กับระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติจาก พญ.พัชราพร แซ่เอ้า กุมารแพทย์ และ คุณพิมพรรณ นิตย์คำหาญ นักโภชนาการ จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างไรให้มีคุณภาพ

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับการศึกษา โดยให้คุณครูในสายชั้นเป็นผู้คัดเลือก สายชั้นละ 2 คน เพื่อรับทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

ไหว้สาบูชาครู ประจำปี 2559

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงมีต่อครู ที่ได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ มีอนาคตที่ดีและยังเป็นการธำรงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 11.30 น. ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

พิธีไหว้ครูประจำปี 2559

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาล เชียงราย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงมีต่อครู ที่ได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ มีอนาคตที่ดีและยังเป็นการธำรงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 11.30 น. ในระดับชั้น ปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่กลางเวียง

ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายดำรงค์ ดีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม “เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย” ระหว่างนายชิดชัย ศรีดามา ผอ. แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ ๑ กับนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงราย ที่ ๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการประสานงาน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่น

ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจ

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครูที่ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอินคำ จ. เชียงราย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ได้นำผลงานจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมอินคำ จ. เชียงราย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ร่วมจัดนิทรรศการ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครูร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอินคำ จ. เชียงราย วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ร่วมแสดงความยินดี

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มเมืองเหนือและคณะกรรมการกลุ่ม. ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ. ว่าที่ รต.หญิงณัฐธยาน์ ชนินชวโรจน์ ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการนี้ได้ดำเนินการประชุมระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนให้ได้มาตรฐานในทุก ๆ ด้าน ณ โรงเรียนบ้านป่ายางมน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วิสาขบูชารำลึก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบกิจกรรม วิสาขบูชารำลึก ณ วัดสักกวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับความเมตตาจาก พระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักกวัน เป็นองค์เทศนาธรรม หัวข้อ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น 15 คำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

วิสาขบูชารำลึก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีประกอบกิจกรรม วิสาขบูชารำลึก ณ ลานธรรม ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้อาราธนาพระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ พระสงฆ์จากวัดพระแก้ว เป็นองค์เทศนาธรรม หัวข้อ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น 15 คำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

วิสาขบูชารำลึก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบกิจกรรม วิสาขบูชารำลึก ณ วัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์จำรัสเทศนาธรรม หัวข้อ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น 15 คำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

วิสาขบูชารำลึก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางเพ็ญนภา อัตโสภณ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบกิจกรรม วิสาขบูชารำลึก ณ วัดพระสิงห์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ มอบหมายให้พระวิทยากรเทศนาธรรม หัวข้อ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น 15 คำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

วิสาขบูชารำลึก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบกิจกรรม วิสาขบูชารำลึก ณ วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับความเมตตาจาก พระอธิการวรัตพงษ์ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง มอบหมายให้พระวิทยากรเทศนาธรรม หัวข้อ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น 15 คำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

วิสาขบูชารำลึก ระดับชั้นปฐมวัย

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบกิจกรรม วิสาขบูชารำลึก ณ วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับความเมตตาจาก พระอธิการวรัตพงษ์ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง มอบหมายให้พระวิทยากรเทศนาธรรม หัวข้อ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับ วันเพ็ญ ขึ้น 15 คำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

กล่าวให้โอวาทนักเรียน พื้นที่สันต้นเปา

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวให้โอวาทนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในโอกาสต้อนรับเปิดเรียน วันใหม่ ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ได้อาราธนาพระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ พระสงฆ์จากวัดพระแก้ว มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

กล่าวให้โอวาทนักเรียน พื้นที่กลางเวียง

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวให้โอวาทนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่กลางเวียง ในโอกาสต้อนรับเปิดเรียน วันใหม่ ปีการศึกษา 2559 พร้อมกันนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์จากวัดกลางเวียง มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของเด็ก ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

รับมอบเสื้อที่ระลึก

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบเสื้อที่ระลึกจากนายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้าคณะวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ได้มาเผยแพร่ ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ให้ใช้ “ห้องสนสามใบ" A-Star Phulare Valley Chiang Rai เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า

นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ พร้อมคณะวิทยากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า โดยวิธีเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ ของคนเราในยุคปัจจุบัน ตามโครงการ การบริหารจัดการพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ณ ห้องสนสามใบ A-Star Phulare Valley Chiang Rai เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดวิทยากรมาให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า โดยวิธีเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ ของคนเราในยุคปัจจุบัน เพื่อจะได้ช่วยกันรณรงค์ ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ณ ห้องสนสามใบ A-Star Phulare Valley Chiang Rai เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559

การอบรม. CROSSING . CULTURE.

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม. CROSSING . CULTURE. WORKSHOP. เป็นการอบรมครูประจำชั้นห้องเรียน IEC. MEP. SMP และครูชาวต่างชาติ เพื่อให้ครูประจำชั้นและครูชาวต่างชาติ ได้มีปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี ต่อกัน ในการร่วมมือ พัฒนาเด็กในห้องเรียนของตนเองให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีนางสาวจรูญศรี มูลสวัสดิ์ และนายวรวุฒิ ตุ้ยดง เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายเกียรติชัย ยานะรังษี และคณะ จากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เป็นวิทยากร

Stem Education

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียน ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดย ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดการอบรมสัมมนา “การพัฒนาครูเพื่อก้าวเข้าสู่การจัดการศึกษาแบบ Stem Education” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยคุณครู จากโรงเรียน ในกลุ่มเมืองเหนือ และโรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจ 10 โรงเรียน จำนวน 75 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน นำคณะวิทยากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ นานาชาติ นครราชสีมา

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางศรีสมบูรณ์ แสนสมบัติ ครูหัวหน้าสาระวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะครูทีมงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำเด็กหญิงนันท์นภัส จะปูนนักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่สามารถทำคะแนนเต็ม 100 เปอร์เซ็น (วิชาคณิตศาสตร์) ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2558 และได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เป็นตัวแทนหนึ่งเดียว ของ สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เข้ารับการอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ตาม “ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ประจำปี 2559 ” ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา

ร่วมถวายราชสดุดี ฯ พิธีฉัตรมงคล ๒๕๕๙

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการประกอบพิธีถวายราชสดุดีฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพิธี “ วันฉัตรมงคล ” ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชาย กฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชาย กฤษฏิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต ๑ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาหนึ่งในเจ็ดคน ของประเทศ เพื่อเข้าค่ายคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศประจำปี 2559 ( International Youth Mathematics Camp 2016( IYMC ) 30 เมษายน- 8พฤษภาคม 2559 ณ เมืองปีนัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงภัณฑิรา กุลสิทธิ์

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงภัณฑิรา กุลสิทธิ์ นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต ๑ ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมระหว่าง สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ เด็กหญิงภัณฑิรา กุลสิทธิ์ ยังสามารถทำคะแนนเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็น ในการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เข้าค่ายคณิต นานาชาติ นครราชสีมา

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกรทิณา แก้วสอน ครูหัวหน้าสาระวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมคณะครูทีมงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำเด็กชายชิน สุวรรณสิงห์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. เป็นตัวแทนหนึ่งเดียว ของ สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เข้ารับการอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ตาม “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท, ปากช่อง, นครราชสีมา โดยมี ศน.จิราพร มงคลคำ เป็นผู้ประสานงาน

รดน้ำ ดำหัว ขอพรจากนายชูเกียรติ ก่อเกิด

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมผู้บริหารกลุ่มเมืองเหนือ เข้ารดน้ำ ดำหัว ขอพรจากนายชูเกียรติ ก่อเกิด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ เนื่องในป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านสินธานี ๑๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

สักการะ พระรูปพญามังราย

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมผู้บริหารกลุ่มเมืองเหนือ สักการะ พระรูปพญามังราย และเข้ารดน้ำ ดำหัว ขอพรจากนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้บริหารอาวุโส สพป.เชียงราย เขต ๑ เนื่องในป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สพป.เชียงราย เขต ๑ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

ขอพร พระเดชพระคุณเจ้าพระครูพิพัฒน์ สัตตะคุณ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ รดน้ำ ดำหัว ขอพร พระเดชพระคุณเจ้าพระครูพิพัฒน์ สัตตะคุณ เจ้าอาวาสวัดสันตาลเหลือง และพระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักวัน เนื่องในป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสันตาลเหลือง และวัดสักวัน วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

กราบขอพร พระเดชพระคุณเจ้าพระเทพสิทธินายก

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ รดน้ำ ดำหัว กราบขอพร พระเดชพระคุณเจ้าพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะ จังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ และพระอธิการวรัตพงษ์ ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง เนื่องในป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง และวัดกลางเวียง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

กราบขอพร พระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมราชานุวัตร

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ รดน้ำ ดำหัว กราบขอพร พระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะ ภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เนื่องในป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

อดีตที่แสนหวาน

“60 ปี คืนสู่เหย้า ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ 8” การรวมตัวของศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ประจำปี 2559 และเป็นประวัติการณ์ ครั้งยิ่งใหญ่ ในการดรีมทีมของนักร้อง นักดนตรี วงบัวชมพู วงดนตรีนักเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งห่างเหินจากการรวมวง เป็นเวลา มากกว่า 20 ปี หวนกลับมารำลึกถึงอดีตที่แสนหวานของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง ณ ลานโดมลานธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 12 เมษายน 2559

ขอขมาคุณครู อาจารย์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

นายอัจฉริยะ ผามั่ง นขอขมาคุณครู อาจารย์ ายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย นำศิษย์เก่า อนุบาลเชียงราย ที่มาร่วมงาน “60 ปี คืนสู่เหย้า ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ 8” กล่าว ผู้ที่เคยอบรม สอนสั่ง และรดน้ำดำหัว ขอพรคุณครู เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 12 เมษายน 2559

กล่าวต้อนรับคุณครูอาวุโส และ ศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับคุณครูอาวุโส กลุ่มดอกนกยูง ( คุณครูและผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่เกษียณอายุราชการ ) และบรรดาศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่มาร่วมงาน “60 ปี คืนสู่เหย้า ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ 8” เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย เพื่อกลับมารดน้ำดำหัว พร้อมขอพรจาก คุณครูผู้สอนสั่ง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 12 เมษายน 2559

ขอพร ผอ. กับครูอาวุโส

นางวาสนา คำวัง และนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทำพิธีรดน้ำดำหัว พร้อมขอพรจาก นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และครูอาวุโส ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2559 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2559

รดน้ำดำหัว ปราชญ์พื้นบ้านล้านนา

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทำพิธีรดน้ำดำหัว พร้อมขอพรจากอาจารย์นิพนธ์ อ้ายไชย ซึ่งเป็นปราชญ์พื้นบ้านล้านนา และให้ความอนุเคราะห์ด้าน ศาสนพิธีแก่โรงเรียนอนุบาลเชียงรายด้วยดีเสมอมา ในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2559

เรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เชิญอาจารย์นิพนธ์ อ้ายไชย ซึ่งเป็นปราชญ์พื้นบ้านล้านนา มาให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันสงกรานต์ ตลอดจนถึงข้อควรประพฤติ ปฏิบัติของเด็กและเยาวชนที่พึงปฏิบัติต่อคุณพ่อ คุณแม่ จนถึงผู้ใหญ่ที่เราเคารพ นับถือ พร้อมกับสาธิตการดน้ำดำหัว ในแบบฉบับพื้นบ้านล้านนา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2559

เยี่ยมชมฐานกิจกรรม พื้นบ้านล้านนา

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางอัมพวัน ศรีวรรณยศ ปลัด อบจ.เชียงราย เยี่ยมชมฐานกิจกรรม พื้นบ้านล้านนา ที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมมือกับ อบจ.เชียงราย จัดขึ้นเพื่อบูรณาการ การเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม พื้นบ้านล้านนา ที่นิยมจัด เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ จำนวน 20 ฐานกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2559

รับพรจาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับ และให้พรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมกันนี้ ได้แจกถังน้ำที่บรรจุขนม นมเนย ซึ่งทาง อบจ. ให้การสนับสนุน แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นางอัมพวัน ศรีวรรณยศ ปลัด อบจ.เชียงราย และนายอัจฉริยะ ผามั่ง สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2559

“โครงการ สล่าน้อย แห่งล้านนา”

นางอัมพวัน ศรีวรรณยศ ปลัด อบจ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการ สล่าน้อย แห่งล้านนา” ซึ่ง องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัด โครงการ นี้ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่นิยมจัดทำในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประกอบด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด 20 ฐานกิจกรรม โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 8 เมษายน 2559

ทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของพื้นบ้านล้านนา เพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้ได้กราบนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป มารับบิณฑบาต ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ลานโดมลานธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ไหว้พระสมาทานศีล ถวายเจดีย์ทราย

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญไหว้พระ สมาทานศีล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของพื้นบ้านล้านนา ในการนี้ได้มีการถวายเจดีย์ทราย และถวายตุงไชย เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ลานโดมลานธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

เข้าแข่งขัน SPEECH CONTEST

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายวรวุฒิ ตุ้ยดง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะ นำเด็กหญิงปุณยาพร อินต๊ะพรม และเด็กหญิงนาเดีย คิดรักเมือง เข้าแข่งขัน SPEECH CONTEST ในงาน ASEAN CULTURAL MUSICAL FESTIVAL ( ACMF ) 2016 ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2 เมษายน 2559 มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 26 โรงเรียน จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย

เข้าแข่งขัน TRADITIONAL DANCE

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายเสกสรร รุณรักษา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะ นำนักเรียนในชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 8 คน เข้าแข่งขัน TRADITIONAL DANCE ในงาน ASEAN CULTURAL MUSICAL FESTIVAL ( ACMF ) 2016 ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 2 เมษายน 2559 มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 26 โรงเรียน จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย

ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยโรงเรียนในเครือข่ายมาตรฐานสากล ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันโค้ง ฯ อ.เมือง จ.เชียงราย โรงเรียนอนุบาลแพร่ และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงเรียนมิดเดิ้ลไฮน์ รัฐปีนัง ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วันที่ 1 เมษายน 2559

ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันจักรี

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู เข้าถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 6 เมษายน 2559 มีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

การจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 และอาจารย์จาก ม.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องแนวนโยบายการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา ให้กับคณะนักศึกษาจาก Department of Child and Adolescent Studies California State University, Fullerton USA. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังการบรรยายจบ ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้น ป. 1-3 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก และอาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่กลางเวียง และจะไปจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนชั้น ป. 4-6 ณ ห้องประชุม 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในวันที่ 11 มกราคม 2559

นำกระเช้าเข้าคารวะ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางณัฐรุจา ศรีคำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน พร้อมตัวแทนสภานักเรียน นำกระเช้าเข้าคารวะ ขอพรปีใหม่จากนายเอกชัย เรือนคำ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 ในวันที่ 11 มกราคม 2559

มอบรางวัล นักเรียนที่บันทึกการทำความดี

นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่บันทึกการทำความดี ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาล เชียงราย พื้นที่กลางเวียง

เทควันโด โชว์

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกุริสรา วงศ์บุญมา ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะ นำนักเรียนทีมเทควันโด ของโรงเรียน ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ กับบริษัททวียนต์ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับเยาวชน ณ ลานกิจกรรม บริษัททวียนต์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

วงดนตรีอนุบาลเชียงราย คืนความสุขให้เยาวชน

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายวิทยา สุภาวรรณ และนายชาญยุทธ ตาแก้ว ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมดนตรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำวงดนตรีของโรงเรียน ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ กับค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับเยาวชน ณ ลานกิจกรรม ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

สังสรรค์รับศักราชใหม่ ๒๕๕๙

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมจัดงานต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารเรือนทิพย์ โรงแรมเรือนทิพย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในองค์กร อีกทั้งเป็นสร้างความสามัคคีกลมเกลียว ในหมู่คณะ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

มอบเกียรติบัตร งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และชมการแสดงกิจกรรมอย่างหลากหลาย จากนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ตัวแทน อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทา รอง ผอ.โรงเรียน อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลงานในด้านต่าง ๆ และเปิดเวทีการแสดงสำหรับนักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา) วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลงานในด้านต่าง ๆ และเปิดเวทีการแสดงสำหรับนักเรียน ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

ทำดีเพื่อ "พ่อ” สานต่อ 84 ล้านความดี

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครูและนักเรียน ในโอกาสที่เข้าคารวะเพื่อขอพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ทำดีเพื่อ "พ่อ” สานต่อ 84 ล้านความดี กิจกรรมออมเงินช่วยพี่น้องเชียงรายต้านลมหนาว ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันที่ 5 มกราคม 2559 (ครูกฤติยา/ข่าว)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร รับปีใหม่ 2559

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ได้อาราธนาพระสงฆ์มารับบิณฑบาต จำนวน 59 รูป (พื้นที่กลางเวียงประกอบด้วยวัดกลางเวียง , วัดพระสิงห์ , วัดพระแก้ว และวัดราษฎร์ดำรง) จำนวน 11 รูป (พื้นที่สันต้นเปาประกอบด้วยวัดสักวัน และวัดสันตาลเหลือง) กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดีในการจัดเตรียมสำรับกับข้าวให้กับเด็ก พร้อมกับร่วมทำบุญตักบาตรกับบุตรหลานด้วยความอิ่มเอมใจ เป็นอย่างยิ่ง

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 ในวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยอาราธนาพระสงฆ์ มารับบิณฑบาต จำนวน 11 รูป ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา ประกอบด้วยวัดสักวัน และวัดสันตาลเหลือง) กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน เป็นอย่างดีในการจัดเตรียมสำรับกับข้าว ให้กับเด็ก พร้อมกับร่วมทำบุญตักบาตรกับบุตรหลานด้วยความอิ่มเอมใจ เป็นอย่างยิ่ง

กราบคารวะ ขอพรปีใหม่ พระเถรานุเถระ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำกระเช้าเข้ากราบคารวะ ขอพรปีใหม่ จากนายพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ตลอดถึง พระเถรานุเถระที่มีเมตตากับ โรงเรียนด้วยดีเสมอมา เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2559 ประกอบด้วย พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว , พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว , เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง , เจ้าอาวาสวัดสักวัน และเจ้าอาวาสวัดสันตาลเหลือง

คารวะ ขอพรปีใหม่

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำกระเช้าเข้าคารวะ ขอพรปีใหม่จากนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ตลอดถึง หัวหน้าหน่วยราชการ องค์กรที่มีส่วนให้สนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2559

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ( O-NET ) PEER Center โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงรายเขต 1 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครู ในโรงเรียนเครือข่าย PEER Center โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 4 มกราคม 2559

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้กราบนิมนต์พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์ กับ พระครูใบฎีกาจำรัส พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จากวัดพระแก้ว พระอารามหลวง มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู – นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดปี 2559 และตลอดไป เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

ให้โอวาทในเทศการรับขวัญปีใหม่

นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวให้โอวาทและอวยพร เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 ให้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในวันที่ 4 มกราคม 2559

ให้โอวาทในเทศการรับปีใหม่

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวให้โอวาทและอวยพร เนื่องในเทศกาลรับปีใหม่ 2559 ให้กับนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 4 มกราคม 2559

ประเมินผล การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ดร.เสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ ศน.สพป.เชียงราย เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผล การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา โดยมีนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน และครูวิชาการสายชั้น ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงถึงแนวทางการจัดกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

กาดหมั้ว-นานาชาติ

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้น เข้าสู่กาดหมั้ว-นานาชาติ เนื่องในงาน “เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับคัดเลือกจาก สพป.เชียงราย เขต ๑ ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำ สพป.เชียงราย เขต ๑

“เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” # 2

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับคัดเลือกจาก สพป.เชียงราย เขต ๑ ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำ สพป.เชียงราย เขต ๑

“เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่กลางเวียง มีนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับคัดเลือกจาก สพป.เชียงราย เขต ๑ ให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ประจำ สพป.เชียงราย เขต ๑

กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่สามารถผ่านการทดสอบจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( สอบคัดเลือก รอบที่ ๑ ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ได้แก่ ด.ญ.นฤภร แขมหอม , ด.ญ.ภรภัทร เชื้อนันตา , ด.ญ.วิชญาดา หน่อแก้ว และ ด.ญ.อรกัญญา ชัยยา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ได้แก่ ด.ช.ธนัสร วรรณสม , ด.ช.ชิน สุวรรณสิงห์ และ ด.ช.กฤษฎ์สรัล กันติ๊บ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ได้แก่ ด.ญ.กันติชา ธรสาธิตกุล , ด.ญ.จินต์จุฑา อุทุมภา และ ด.ญ.เบญญาภา เพชรปรางค์ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๙ จากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อให้ความมั่นใจในสุขภาพ พลานามัยที่ดี ของคณะครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

เปิดการอบรม ค่าย MEP. และ IEC.

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ค่าย MEP. และ IEC. ซึ่งจัดโดยทีมงานครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีสืบชะตาหลวง ฉลอง 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย เนื่องในงานพิธีสืบชะตาหลวง ฉลอง 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเสริมสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 โดยโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ มีพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานสงฆ์

บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานนำทีมฝ่ายบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในงานพิธีสืบชะตาหลวง ฉลอง 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา เพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับคณะครูและผู้ปกครอง ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีอาจารย์นิพนธ์ อ้ายไชย ปราชญ์เชียงราย เป็นผู้ประกอบพิธี วันที่ 27 ธันวาคม 2558

"คริสต์มาสเดย์ ณ สันต้นเปา"

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคริสต์มาสเดย์ 25 ธันวาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา จัดดำเนินการโดยทีมงานครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันคริสต์มาส ในภาคเช้ามีการแสดงของแต่ละระดับชั้น ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายจะเป็นการเข้าฐานเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทีมงานจัดเตรียมให้

“ฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติในสถานศึกษา”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวขอบคุณนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคม ผปค.และครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสที่นำทีมงานจัดกิจกรรมตามโครงการ “ฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติในสถานศึกษา” (แผ่นดินไหว อัคคีภัย ช่วยเหลือผู้ติดในอาคาร นักดับเพลิงน้อย และฐานกิจกรรม) ครั้งที่ 3 และ 4 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ทีมงานประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , เทศบาลนครเชียงราย และเชียงรายการดับเพลิง

ถวายพระพร ๒

นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ประกอบพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่จะมาถึง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรมห้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

"บวชถวายพ่อ"

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน ร่วมกับ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จัดทำโครงการ “บวชถวายพ่อ” เป็นการบรรพชาสามเณรจำนวน ๘๙ รูป ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสามเณรทั้งหมดเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึง ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อนึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการ ตลอดจนคณะครู – นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสนามสอบทักษะคอมพิวเตอร์ ประเภท E-Book , เกมสร้างสรรค์ , การสร้างเว้ป , การออกแบบ , การ์ตูนเอนิเมชั่น และโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยมี ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะกรรมการให้การต้อนรับ

อบรม School for Web

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวเปิดการอบรมโปรแกรมบริหารจัดการองค์กร School for Web โดยมีคุณสภณ พันธมิตร พร้อมคณะประกอบด้วยคุณสาวิตรี พ่วงศรีนวล , คุณชาญวิทย์ พ่วงศรีนวล เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มงานทะเบียน งานวิชาการ และงาน ICT. สายชั้น การอบรมครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ระบบมาตรฐานสากล และเป็นระบบบริหารจัดการองค์กรที่ยั่งยืน

รับหน่อพระศรีมหาโพธิ์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูจำนวน 20 คน ร่วมเป็นกองเกียรติยศรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากวัดพระศรีมหาโพธิ์ กรุงอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา ที่อัญเชิญมาโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย พร้อมกับเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาโพธิ์ ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะถวายการต้อนรับ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน เมื่อ 25 ตุลาคม 2558

ปิยมหาราชรำลึก

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายวรพจน์ อุ่นบ้าน , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ปิยมหาราชรำลึก ๒๓ ตุลาคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังเดิม

รำลึก 115 ปี สมเด็จย่า

นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมนำเครื่องสักการะถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 115 ปี ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 21 ตุลาคม 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ( ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2558 โดยมี ดร.สำเริง กุจิระพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา และนายกสมาคมครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม ณ กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาเซียนศึกษา

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการ การนำหลักสูตรอาเซียนบูรณาการในสาระการเรียนรู้” ณ ห้องประชุม 1 กาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางวาสนา คำวัง นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วัชรี เหล่มตระกูล และ นางสาวอัญชลี โทกุล ศน.สพป.ลำปาง เขต 1 ให้เกียรติเป็นวิทยากร

เทศบาลจันจว้า ดูงาน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางธัญภิกา อินทจักร หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย ตลอดจนครูปฐมวัย ให้การต้อนรับ และบรรยาสรุปการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลจันจว้า อ.เม่จัน จ.เชียงราย ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

มหัศจรรย์ นักวิทย์น้อย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์ นักวิทย์น้อย ร่วมเดินทางผ่านโลกแห่งกาลเวลา” เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้ผ่านการประเมินรอบสอง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรประจำฐาน จากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 28 สิงหาคม 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเด็กปฐมวัย

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและคัดกรองสภาวะทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัย” ซึ่งเป็นงานขับเคลื่อนของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบจังหวัดเชียงราย จัดพัฒนาและให้ความรู้กับคุณครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ ทั้งสี่เขตของเชียงราย วิทยากรได้รับความร่วมมือ จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และ ศน.พิมพา ตามี่ ศน. สพป.ชร. เขต 1 พร้อมด้วยทีมงาน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำโดยครูพิกุล ธรรมลังกา ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 15 สิงหาคม 2558 (ครูธัญภิกา/ภาพ – ครูดำรงค์/ข่าว )

“EP / MEP OPEN HOUSE 2015”

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงาน ครู MEP./IEC. และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ในงาน “EP / MEP OPEN HOUSE 2015” WORKING AND SHARING TOWARDS ASEAN ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ซึ่งนักเรียนได้รับ เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 และเหรียญทองแดง 1 (ครูวรวุฒิ/ภาพ – ครูดำรงค์/ข่าว)

จุดเทียนชัย ถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำครูตัวแทนสายชั้นปฐมวัย ถึงชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมงานจุดเทียนชัย ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย (ครูวรรญมาศ/ภาพ – ครูดำรงค์/ข่าว)

12 สิงหามหาราชินี ปี 58

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางนิ่มนวล ขันเขื่อน , นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู ตัวแทนสายชั้น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ( ครูดำรงค์/ข่าว )

ถวายพระพร วันแม่ 2

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ( ครูการ์ตูน , ครูทัศนีย์/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว )

ถวายพระพร วันแม่ 1

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ( พื้นที่สันต้นเปา ) ประกอบพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ( ครูกระจ่าง/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว )

ตอบปัญหาทางวิชาการ อาเซียนศึกษา

นางณัฐรุจา ศรีคำ พร้อมกับนางกัลป์ยาภัสร์ เดชถิระพิพัฒน์ นางสาวนภัสสร อ่อนหวาน และนายณัฐวุฒิ ช่างสอน ได้รับมอบหมายจาก นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ในโครงการตอบปัญหาทางวิชาการ อาเซียนศึกษา รอบภูมิภาค ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม จาก 50 ทีม และได้รับรางวัลที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2558 (ครูนาย/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว)

ดูงานระดับปฐมวัย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปถึงการบริหารจัดการ การศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับคณะศึกษาดูงานระดับปฐมวัย จากโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ณ ศูนย์การศึกษาปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 7 สิงหาคม 2558 (ครูรุ่ง/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว)

ร่วมแสดงความยินดี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนายพายุ อภิยะกันทะกุล และนายดำรงค์ ดีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนายวันชัย ก้อยชูสกุล กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสทำบุญคอนโดใหม่ “ธนาชัยเพลส” หน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 9 สิงหาคม 2558

ประกวดวาดภาพ ระบายสี...เพื่อแม่...

นางพนอ อินถา ครูผู้รับผิดชอบวิชาศิลปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ระบายสี...เพื่อแม่... ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครอง จนทำให้นักเรียน ได้ปฏิบัติกิจกรรมเต็มกำลังความสามารถ (ครูพนอ/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว)

เข้าร่วมแข่งขัน วงดนตรี/วงสตริง

นายชาญยุทธ ตาแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนชมรมดนตรีสากล เข้าร่วมแข่งขัน วงดนตรี/วงสตริง ที่ศูนย์นกเงือกสันทราย เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ การแข่งขันครั้งนี้ ใช้นักเรียน ที่มีอายุ 13-20 ปี นับเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ และส่งเสริมศักยภาพด้านการแสดงให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 (ครูเดียว/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว)

แข่งขันวิ่งสามสิบเอ็ดขา

นางสาวกุลิสรา วงค์บุญมา นายณัฐวุฒิ ศรีสุข และนายกัมพล ขันคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าแข่งขันวิ่งสามสิบเอ็ดขา. ณ สนามโรงเรียนบ้านสันโค้ง ฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 (ครูดา/ภาพ - ครูดำรงค์/ข่าว)

"เปิดโลกวิชาการ อนุบาลเชียงราย ก้าวไกลสูอาเซียน"

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน "เปิดโลกวิชาการ อนุบาลเชียงราย ก้าวไกลสูอาเซียน" ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทีมงานบริหาร พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ในการนี้ นายมงคล สุภามณี ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครังนี้เนื่องด้วย โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ของ สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งได้รับการประสานงานอย่างดีจากทีมงาน ศึกษานิเทศก์ ดังนั้นจึงได้เชิญโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

“ ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม “ ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ” จัดโดยทีมงานครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการอบรม และสร้างความตระหนักในการร่วมใจกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทั้งนี้มีโรงเรียนในเครือค่ายห้องเรียนสีเขียว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ำลัด บ้านป่ายางหลวง บ้านป่ายางมน บ้านเวียงกือนา และ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558

วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ ของ คุณครูวรากร ชินะกุล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ และนายสายัณห์ แก้วกิ่งจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง พร้อมรอง ผอ.โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วางหรีดเคารพศพ คุณแม่ ของ คุณครูวรากร ชินะกุล ข้าราชการครู ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดเชียงยืน อ.เมือง จ.เชียงราย โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จะเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม ในคืน ที่ 5 ส.ค. 2558 เวลา 19.30 น.

“นิทานสร้างเด็กดี และ ฉลาดอย่างคาดไม่ถึง”

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรม สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ในหัวข้อ “นิทานสร้างเด็กดี และ ฉลาดอย่างคาดไม่ถึง” ตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กไทย จัดโดยศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคำทอง โรงแรมอินคำ อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่านิทาน เป็นวิทยากร

ระดับชั้น ป.3 ถวายเทียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมกับนักเรียนในระดับชั้น ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และถือเป็นประเพณีสืบทอดมาช้านาน โดยมีเจ้าคุณรัตนมุนี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระวิทยากร ในการอบรมนักเรียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ด้วย ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายทรงวุฒิ เทพรักษา ผอ.ร.ร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด นายกิตติพงษ์ จุโลทก ผอ. ร.ร บ้านโป่งช้าง และ นายจุมพล ปริตโตทก ผอ.ร.ร.บ้านจำบอน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมครูหัวหน้างานให้การต้อนรับ และนำเสนองานในแต่ละฝ่ายให้กับคณะกรรมการ ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ทานหาแม่ฟ้าหลวง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 18 กรกฎาคม 2558 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

พิธี เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

นางวิชุดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และผู้นำยุวกาชาด ตลอดจนสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน หลังเสร็จพิธี นายมงคล สุภามณี นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบภาพวาดฝีมือสมาชิกยุวกาชาด เป็นที่ระลึก พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน ด้าน ICT.

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครู ผู้รับผิดชอบงาน ICT. ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT. ( Google for Education ) ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

แสดงมุทิตาจิตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

3 กรกฎาคม 2558 เป็นวันอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ อีกทั้งเป็นพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐาน ณ วิหารแก้ว วัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงราย มีพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นวิหารแก้ว ในงานนี้ นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนางนิ่มนวล ขันเขื่อน , นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมตัวแทนคณะครู เข้าแสดงมุทิตาจิต และร่วมในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐาน ณ วิหารแก้ว ในครั้งนี้ด้วย

ทำบุญตักบาตร เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนางนิ่มนวล ขันเขื่อน , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และตัวแทนคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 76 ปี พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ และพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานพระวิหารแก้ว สำหรับเป็นที่สักการบูชา ของพุทธศาสนิกชน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง

พิธี ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ

นายมงคล สุภามณี ผอ.ลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธี ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และกองลูกเสือกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ โดยมีนายศักดิ์ชัย ไชยชนะ ผอ.ลูกเสือ โรงเรียนบ้านเวียงกือนา กล่าวรายงานในการทำกิจกรรมสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพ และเป็นการระลึกถึงพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนากิจการลูกเสือไทย ให้รุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 1 พร้อมกับ นายพิสิษฐ์ เทพดวงแก้ว ศน.สพป.เชียงราย เขต 1 เข้าติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรมตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายวรพจน์ อุ่นบ้าน , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ให้การต้อรับ และบรรยายสรุป ก่อนที่จะรับฟังการนำเสนอจากตัวแมนนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติกิจกรรมประชาธิปไตย โรงเรียนเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 30 มิถุนายน 2558

สุนทรภู่รำลึก 2558

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ ทีมงาน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา จัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่รำลึก ระหว่าง วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 แล้วสรุปผลการจัดกิจกรรมนำเสนอ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงครูกลอน สุนทรภู่ ณ ลานส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ ทีมงานระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำ นักเรียนในระดับชั้น ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และนำความตระหนักนั้น ประกาศให้ชุมชนได้รับทราบ

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ ทีมงานระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำ นักเรียนในระดับชั้น ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และนำความตระหนักนั้น ประกาศให้ชุมชนได้รับทราบ

อ่านสารต่อต้านยาเสพติดโลก 2

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานอ่านสาร และกล่าวนำคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 26 มิถุนายน 2558

อ่านสารต่อต้านยาเสพติดโลก

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานอ่านสาร และกล่าวนำคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 26 มิถุนายน 2558

เตรียมงาน “ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ และผู้กำกับลูกเสือในระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อเตรียมงาน “ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ” ของกองลูกเสือผสมสังกัดกองลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ซึ่งในปี 2558 จะใช้สถานที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เป็นสถานที่จัดงาน ในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558 ที่จะมาถึง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

กิจกรรม “Walk Rally”

คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม “Walk Rally” ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน นอกเหนือจากห้องเรียนปกติที่ได้เรียนรู้อยู่ทุกวัน และห้องสมุด ก็เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่ง ที่จะเติมเต็ม ให้กับน้อง ๆ ในหลากหลายกิจกรรม ไม่เฉพาะการอ่านเพียงอย่างเดียว เพราะเราจัดเป็นห้องสมุดมีชีวิต ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ จากห้องเรียนสีเขียว ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

โรงเรียนวัดเขียนเขต เยี่ยมชม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต พร้อมคณะ จำนวน 50 คน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อนที่จะแยกย้ายเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 22 มิถุนายน 2558

เสริมแรงบวกให้ทีมงาน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนางณัฐรุจา ศรีคำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างวินัยนักเรียน นายเสกสรร รุณรักษา นายณัฐวุฒิ ช่างสอน ครูผู้ร่วมโครงการ พร้อมคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชมวัดช้างล้อม หลุมขุดค้นโบราณคดีวัดชมชื่น และเยี่ยมชมบ้านขุนเดช ในโอกาสที่กลับจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 นับเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงานได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงผลงาน ณ อนุบาลอุตรดิตถ์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนางณัฐรุจา ศรีคำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และเสริมสร้างวินัยนักเรียน นายเสกสรร รุณรักษา นายณัฐวุฒิ ช่างสอน ครูผู้ร่วมโครงการ พร้อมคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านประชาธิปไตย ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ในฐานะที่เป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายด้านประชาธิปไตย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ในการนี้ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้มีโอกาสนำเสนองานให้ กับประธาน กกต. และ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย รวมถึง คณะ พตส. รุ่นที่6

ประชุมกลุ่มเมืองเหนือ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านน้ำลัด โรงเรียนบ้านป่ายางมน โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง โรงเรียนบ้านเวียงกือนา และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มโรงเรียนให้มีคุณภาพ ในทุก ๆ ด้าน ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 17 มิถุนายน 2558

กิจกรรมโฟโมสต์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ ทีมงานระดับปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมร้อง เล่น เต้นประกอบเพลง พร้อมกับการเล่านิทานคุณธรรม ให้กับเด็ก ๆ จากทีมงานผลิตภัณฑ์โฟโมสต์ ซึ่งสร้างความเพลิดเพลิน เจริญปัญญาให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น.

“การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร จากตำรวจภูธร ภาค 5 ในโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.” ( Drug Abuse Resistance Education ) D.A.R.E. ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 1983 (2526) โดยกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลิส (AUSD) เป็นหลักสูตรป้องกันยาเสพติด ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษา และสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ ( ตำรวจ D.A.R.E. ) เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด และวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง Drug = ยาเสพติด Abuse = การใช้ในทางที่ผิด Resistance = การต่อต้าน Education = การศึกษา ซึ่งวิทยากรจะเข้าทำการแนะนำให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา จำนวน 21 ห้อง ๆ ละ 2 คน ใช้เวลา 13.00 – 15.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2558

พบผู้ใหญ่ใจดี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมกับนายดำรงค์ ดีแก้ว และนายสุคำ แก้วศรี ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าพบคุณนารี ทองสวัสดิ์ และคุณจรูญ อินแต่ง เจ้าของที่ดินที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เพื่อเจรจาขอให้ท่านลงนามอนุญาตให้สร้างสะพานลอยข้ามถนน ซึ่งเสาตอม่อ และบันไดทางลง ตั้งอยู่บริเวณหน้าระวางที่ดินของท่านทั้งสอง ซึ่งการเจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านทั้งสองยินยอมลงนามให้สร้างได้ ทั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หัวหน้าช่างรังวัด สนง.ที่ดิน อ.พาน คุณสุวิชช์ เป็นผู้ประสานงานจนทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ จากนี้ก็รอความชัดเจนจากแขวงการทางเชียงราย ที่ 1 ดำเนินการออกแบบประเมินราคา ตลอดจนถึงจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไป ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ บ้านคุณนารี ทองสวัสดิ์ หน้าโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

ประชุม ผปค.ภาคที่ 1 ปี 2558

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจัดแบ่งการประชุมเป็นระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้นปฐมวัย 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้นปฐมวัย 2 ภาคบ่าย , ระดับชั้น ป. 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้น ป. 2 ภาคบ่าย , ระดับชั้น ป. 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้น ป. 4 ภาคบ่าย , ระดับชั้น ป. 5 วันที่ 14 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้น ป. 6 ภาคบ่าย มีนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายอัจฉริยะ ผามั่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติร่วมประชุมชี้แจง ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 14 มิถุนายน 2558

คารวะ บูชาครู

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย พร้อมกับนางสุมิตรา ธาราวร นางสุพิศ ดีแก้ว และนายดำรงค์ ดีแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมประชุมและเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการสมาคม ในการประชุมนัดแรก ของนายกสมาคมคนใหม่ นายอัจฉริยะ ผามั่ง ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อนดำเนินการประชุมคณะกรรมการได้มอบกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ และหนังสือวัดเก่าเล่าเมือเชียงราย ให้กับนายมงคล สุภามณี เพื่อเป็นการคารวะบูชาครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูมอบทุนการศึกษา

นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา กับนักเรียนที่ประพฤติดีมีจิตอาสา จำนวน 21 ทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครู ให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน ณ ลานพิธีหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

พิธีไหว้ครูประจำปี 2558

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์พึงมีต่อครู ที่ได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ มีอนาคตที่ดีและยังเป็นการธำรงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 11.30 น. มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

คารวะ ผอ.การเลือกตั้ง จ.เชียงราย

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงรายมอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางณัฐรุจา ศรีคำ ครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยนักเรียน นำตัวแทนนักเรียน เข้าเยี่ยมคารวะ นายเอกชัย เรือนคำ ผู้อำนวยการการเลือกประจำจังหวัดเชียงราย ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายด้วยดีตลอดมา ณ สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2558

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจัดแบ่งการประชุมเป็นระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้นปฐมวัย 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้นปฐมวัย 2 ภาคบ่าย , ระดับชั้น ป. 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้น ป. 2 ภาคบ่าย , ระดับชั้น ป. 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้น ป. 4 ภาคบ่าย , ระดับชั้น ป. 5 วันที่ 14 มิถุนายน 2558 ภาคเช้า / ระดับชั้น ป. 6 ภาคบ่าย มีนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติร่วมประชุมชี้แจง ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางอาเซียน” ( ASEAN Curriculum Sourcebook ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 25588 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน

อบรม การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสุพิศ ดีแก้ว และนายดำรงค์ ดีแก้ว เข้ารับการอบรม การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ( Obec Library ) กลุ่มเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงแสด สพป. เชียงรายเขต 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ดำเนินการอบรม โดย ศน.เสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์ และคณะ มี น.ส.ริมธาร พันธุชงศ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ ฯ เป็นวิทยากร

งานสัมพันธ์ชุมชน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วางหรีดเคารพศพนายจรัญ ต๊ะคำ ผู้อาวุโสในชุมชนสันต้นเปา เป็นงานสัมพันธ์ชุมชน ที่โรงเรียนได้ปฏิบัติมาโดยตลอด เมื่อชุมชนมีกิจกรรม หรือมีงานที่โรงเรียนพอจะให้ความร่วมมือ หรือให้การสนับสนุนได้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนสันต้นเปา

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ตรวจราชการ

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.สุรีรัตน์ ทั่งยะฤทธิ์ และนางศิริพร สาดยศ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สพฐ. ติดตามการดำเนินการตามจุดเน้นของ สพฐ. ณ รร.อนุบาลเชียงราย มีนายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป เกี่ยวกับจุดเน้น 4 หัวข้อหลัก ของ สพฐ. ได้แก่หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ค่านิยม 12 ประการ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก่อนที่จะนำชมนิทรรศการและตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ซึ่งในภาคบ่ายจะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่โรงเรียนบ้านเวียงกือนา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558

สัปดาห์วิสาขบูชา

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู และนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ วิสาขบูชา โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรม ณ วัดกลางเวียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำกิจกรรม ณ วัดพระสิงห์ และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรม ณ วัดพระแก้ว ในเวลา 09.00 – 10.00 น. วันที่ 29 พ.ค. 2558 กิจกรรมประกอบด้วยการไหว้พระสมาทานศีล รับฟังโอวาทจากพระวิทยากร เรื่องความเป็นมาของวันวิสาขบูชา ก่อนที่จะทำการเวียนเทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา ในลำดับต่อไป

แสดงความชื่นชมยินดี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีจากนางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี และได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ แทนประธานคนเดิมที่หมดวาระลง พร้อมกับแนะนำบุคลากรที่รับเข้าเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 11 คน ประกอบไปด้วยบุคคลที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา ตลอดถึงครูจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จะมาเสริมทัพในหลักสูตรภาษาจีน ก่อนที่จะดำเนินการประชุมประจำเดือน วันที่ 28 พ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สมโภชเสาหลักเมือง

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสุพิศ ดีแก้ว , นางพรทิพย์ ชัชวรัตน์ และนางสาวจินตนา สันธิ ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมงานพิธีสมโภชเสาหลักเมือง ณ วัดกลางเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย มีพระอธิการยุทธพงษ์ ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง เป็นประธาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

รับมอบทุนทรัพย์

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นตัวแทน รับมอบทุนทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียน “เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปี อนุบาลเชียงราย” วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ บริษัทโตโยต้าเชียงราย สำนักงานใหญ่ โดยนายเรืองชัย จิตรสกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นางจินตนา จิตรสกุล รองประธานกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบ

บันทึกภาพกับทีมงาน (DLIT) ของ สพฐ.

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย นางวาสนา คำวัง รอง ผอ. รร.อนุบาลุเชียงราย และคณะครู รร.อนุบาลุเชียงราย บันทึกภาพ ร่วมกับ ทีมงาน จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ. ที่ได้เดินทางมาทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งสาธิตการสอนโดยนางวราภรณ์ ศุภนิติพงษ์ ครู ร.ร.อนุบาลเชียงราย เป็นการบูรณาการเรื่องประเพณีปี๋ใหม่เมือง ภายหลังเสร็จสิ้นการบันทึกการสาธิตการสอน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 อันเป็นผลมาจากการได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.ให้โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นหนึ่งโรงเรียนที่เป็นตนแบบในการ สาธิตการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ (ครูดำรงค์/ข่าว)

บันทึกเทปโทรทัศน์ ตามโครงการ (DLIT)

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย นางวาสนา คำวัง รอง ผอ. รร.อนุบาลุเชียงราย และนางพวงผกา ธิวงศ์เวียง ครู รร.อนุบาลุเชียงราย ชื่นชม และให้กำลังใจทีมงาน จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาทำการบันทึกเทปโทรทัศน์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งสาธิตการสอนโดยนางวราภรณ์ ศุภนิติพงษ์ ครู ร.ร.อนุบาลเชียงราย เป็นการบูรณาการเรื่องประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า การดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จะเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่เดิมมาใช้ประโยชน์ เช่น โครงการห้องเรียนไร้พรมแดน (smart classroom) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นต้น นอกจากนั้นยังจัดให้มีการระดมทรัพยากรบุคคลทั้งผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูที่มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (online) และบันทึกการจัดการเรียนการสอน (offline) โดยจะเน้นในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 หรือภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รับเปิดเทอม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ได้กราบอาราธนาพระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักวัน มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญ กำลังใจในองค์กร วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มอบทุนการศึกษา

นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครู - กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ไปร่วมทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา. 2557 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่. 3 รอบที่สอง ได้รับเหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.ธนัสร วรรณสม กับ ด.ช.ภูมิณัช วังมณี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ป.4/6 และได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า. จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจัดโดย สสวท.(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมีนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

ดำเนินการสอบ Cambridge English Placement Test Metrica

นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ศน.สพป.เชียงราย เขต ๑ จัดดำเนินการสอบ Cambridge English Placement Test Metrica ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.เชียงราย เขต ๑ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายดำรงค์ ดีแก้ว เป็นผู้ประสานงานระบบ นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำนวยความสะดวก มีครู เข้าร่วมทดสอบ จำนวน ๑๐๐ คน แบ่งการทดสอบเป็น ๔ รอบ ๆ ละ ๒๕ คน ในโอกาสนี้นายพิสิษฐ์ เทพดวงแก้ว ศน.สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้มาสังเกตการณ์ และให้กำลังใจทีมงาน ดำเนินการสอบ ซึ่งก็สามารถดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ระหว่าง วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ให้โอวาทในวันเปิดเรียนวันแรก

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสเปิดเรียนวันแรก ของปีการศึกษา 2558 พร้อมนำคณะครูและนักเรียน รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จากพระสงฆ์ ที่กราบอาราธนามา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร และนักเรียน เหนือสิ่งอื่นใดก็เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

วางหรีดเคารพศพ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วางหรีดเคารพศพ นายแก้ว บุญวงค์ อายุ 82 ปี บิดาของนายสุคำ แก้วศรี ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ บ้านป่าตุ้ม อ.แม่ใจ จ.พะเยา พร้อมเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คืน ที่ 3 พ.ค. 2558

ถวายพระพรในพิธีฉัตรมงคล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวรรญมาศ จันทรา และนายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีฉัตรมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย มีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน วันที่ 5 พ.ค. 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการอ่าน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน ร่วมกับนานาชาติ ( PISA ) สำหรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำ จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายธตรฐ ตุลาพงศ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากรให้การอบรม

ขวัญและกำลังใจ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมงานมงคลสมรส นายนำโชค อวนมาก พนักงานขับรถ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับนางสาววรัญญา ปันตุ้ย ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โอกาสนี้นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับเกียรติให้สวมด้ายมงคล และเจิมหน้าคู่บ่าวสาว เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพร ในฐานะผู้บังคับบัญชาฝ่ายเจ้าบ่าว วันที่ 28 เมษายน 2558 นับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารงานบุคคลในองค์กร

อภิปรายรายงานผลการฝึกประสบการณ์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อภิปรายและสรุปรายงานการฝึกประสบการณ ของผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา หน่วยพัฒนา จ.เชียงราย ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 25 เมษายน 2558 นับได้ว่าเป็นการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเสนอแนวคิด ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดระยะเวลา 5 วัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยกัลยาณมิตร ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปรายงานผลด้วยความปลอดโปร่งโล่งสบาย นับเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับทุกคน และก็มีหลายสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมสะท้อนให้เห็นในสิ่งที่ทุกคนประสบ ซึ่งโรงเรียนจะได้นำไปพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เข้าค่ายกิจกรรมบ้านหัวแหลม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายมนตรี พลประสิทธิ์ ครูผู้รับผิดชอบหัวหน้าศูนย์เด็กหัวแหลม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย , นางสาวสุนิสา คำสมุทร และนางสาวนภัสร อ่อนหวาน ครูอัตราจ้าง นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงรายจำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ณ บ้านหัวแหลมเชียงของ โดยมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพความสามารถในด้านกระบวนการคิดและเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นค่ายระยะยาวในช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง วันที่ 19-30 เมษายน 2558 มีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ , ดร.งามมาศ เกษมเศรษฐ์ และดร.พิจักักษณ์ ศิริพูนทรัพย์ เป็นวิทยากร ผู้ให้การอบรม (สุนิสา ตำสมุทร-ภาพ/ข่าว)

คารวะขอพรปีใหม่เมือง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย , นางนิ่มนวล ขันเขื่อน , นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทน คณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าคารวะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ ที่ให้ความเมตตาในการประกอบศาสนกิจกับทางโรงเรียน ประกอบด้วย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว , พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย จ้าอาวาสวัดพระสิงห์ , พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผอ.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย , พระอธิการยุทธพงษ์ ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง , พระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักวัน และเจ้าอาวาสวัดสันตาลเหลือง เพื่อรดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่เมือง ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านาน ในวันที่ 23 เมษายน 2558

ว่าที่ ผอ.โรงเรียนฝึกประสบการณ์

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางวรรญมาศ จันทรา นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษางาน ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากทีมงานอนุบาลเชียงราย ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2558 อาคารศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการนี้ นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้บรรยายสรุป และแนะนำขอบข่าย ของการศึกษางานในครั้งนี้ ก่อนที่จะนำคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ณ พื้นที่สันต้นเปา ในวันที่ 21 เมษายน 2558

มอบเงินสมทบทุน

สมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย โดยการนำของ นางสาวยุวนิตย์ ทิศสกุล นายกสมาคม ฯ จัดงาน “60 ปี คืนสู่เหย้า ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย” ครั้งที่ 7 ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูด้วยการ รดน้ำดำหัวขอพร จากบูรพาจารย์ ผู้เคยประสิทธิประสาทวิชาการ นับเป็นสถาบันแรกเริ่มของการปลูกฝังคุณธรรม ความรู้แก่ลูกศิษย์ ในการนี้ได้มีการมอบเงินสมทบทุนการก่อสร้าง “ อาคารเรียน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี ฉลอง 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ” จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินที่ได้จากการจัดกอล์ฟการกุศล “บัวชมพู 57” มีนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 12 เมษายน 2558

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “60 ปี คืนสู่เหย้า ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย” ครั้งที่ 7 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูด้วยการ รดน้ำดำหัวขอพร จากบูรพาจารย์ ผู้เคยประสิทธิประสาทวิชาการ นับเป็นสถาบันแรกเริ่มของการปลูกฝังคุณธรรม ความรู้แก่ลูกศิษย์ ในการนี้ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ นายเรืองชัย จิตรสกุล เจ้าของ และกรรมการ ผู้จัดการบริษัทโตโยต้าเชียงราย ในวันที่ 12 เมษายน 2558

ประกวดเทพีสงกรานต์

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ จัดให้มีการประกวดเทพีสงกรานต์ พร้อมขบวนแห่ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนได้รับทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่เยาวชนรุ่นใหม่ควรเอาใจใส่และรักษาสืบทอด ต่อไปไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย ณ ลานกิจกรรม ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 10 เมษายน 2558

บูรณาการสาระการเรียนรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้เรื่องประเพณีสงกรานต์ โดยจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการตัดตุง การจัดทำหมากสุ่มหมากพลู การห่อขนมเทียน และฐานการเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านตามเทศกาล มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสาธิต และแนะนำประจำฐานกิจกรรม ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ณ ลานกิจกรรม ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 10 เมษายน 2558

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ซึ่งโรงเรียนได้จัดเป็นกิจกรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 25 รูปจากวัดกลางเวียง วัดพระสิงห์ และวัดพระแก้ว มารับบิณฑบาต ณ ลานธรรม ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการถวายเจดีย์ทรายเป็นพุทธบูชา เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ปักตุงถวายทาน ในวันที่ 10 เมษายน 2558

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป. เชียงราย เขต1 ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย จัดโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

กิจกรรมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป. เชียงราย เขต1 ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมและซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยความร่วมมือของ สพป. เชียงราย เขต 1 , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย , เทศบาลนครเชียงราย , รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ , สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ร่วมนมัสการพระเจ้า

นายชุเกียรติ ก่อเกิด รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 , นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ พร้อมผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ร่วมนมัสการพระเจ้า ในการแสดงความไว้อาลัย คุณแม่จันทร์เป็ง เมืองลือ คุณแม่ของคุณครูบรรเลง เมืองลือ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ คริสตจักรส่งเสริมศาสน์ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย และจะทำการบรรจุศพ ณ สุสานคริสตจักรส่งเสริมศาสน์ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558 ในโอกาสนี้ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับเจ้าภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในคืนที่ 19 มีนาคม 2558

นมัสการพระเจ้าเพื่อคุณแม่จันทร์เป็ง เมืองลือ

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย พร้อม รอง ผอ. และคณะครู รร.อนุบาลุเชียงราย ร่วมนมัสการพระเจ้า ในการแสดงความไว้อาลัย คุณแม่จันทร์เป็ง เมืองลือ คุณแม่ของคุณครูบรรเลง เมืองลือ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ คริสตจักรส่งเสริมศาสน์ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย และจะทำการบรรจุศพ ณ สุสานคริสตจักรส่งเสริมศาสน์ บ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2558 ในโอกาสนี้ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับเจ้าภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในคืนที่ 19 มีนาคม 2558

“การอบรมเข้ม คณิต พิชิตนานาชาติ”

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเข้ม คณิต พิชิตนานาชาติ” ดำเนินการโดยนางสาวกรทิณา แก้วสอน และทีมงานครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วรรณวิภา สุทธเกียรติ หัวหน้างานหลักสูตร และโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ให้การอบรมเข้ม ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้น ป. 3 ถึงชั้น ป. 6 เข้าร่วมอบรม 50 คน พร้อมคณะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ทุกคน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

“ Star Popular Vote 2557 ”

นางสาวยุวนิตย์ ทิศสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย นายพุทธพงษ์ โล่สุวรรณ อุปนายก นางสาวปฐมาภรณ์ วงศ์ใหญ่ เลขา ฯ และนายวรากุล ศรีสุริยะวรรณ กรรมการ มอบเกียรติบัตร และสายสะพาย ให้กับนักเรียนที่ ได้รับคะแนนโหวด สูงสุด ที่จะเป็นผู้ประสานงาน ในระดับห้องเรียน “ Star Popular Vote 2557 ” และกล่าวแสดงความยินดี ที่สามารถเรียนจบชั้นสูงสุด พร้อมกับกล่าวต้อนรับศิษย์เก่ารุ่นล่าสุด เนื่องในพิธี “อำลาสถาบัน” ซึ่งเป็นพิธีจบชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

มอบตู้ทำน้ำเย็น

ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบตู้ทำน้ำเย็น จำนวน ๘ หลัง ให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อใช้ประโยชน์ ในโรงเรียน โดยมีนายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้รับมอบ เนื่องในพิธี “อำลาสถาบัน” ซึ่งเป็นพิธีจบชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

“คุณครูผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์”

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเกียรติบัตร “คุณครูผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์” ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ที่มีโอกาสได้มาฝึกประสบการด้านวิชาชีพครู ในรั้วโรงเรียนอนุบาล เป็นเวลา ๑ ภาคเรียน เนื่องในพิธี “อำลาสถาบัน” ซึ่งเป็นพิธีจบชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (ครูดำรงค์/ข่าว)

“คุณครูผู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเกียรติบัตร “คุณครูผู้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ที่สามารถส่งเสริมให้เด็กในชั้นเรียน บันทึกการอ่านครบทุกคน และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สามารถพิชิตรางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับประเทศ เนื่องในพิธี “อำลาสถาบัน” ซึ่งเป็นพิธีจบชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

“อำลาสถาบัน” ๒๕๕๗

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จุดเทียนบายศรี ที่ถือเป็นเทียนชัย ในโอกาสที่เป็นประธานในพิธี “อำลาสถาบัน” ซึ่งเป็นพิธีจบชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 นับเป็นการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนที่สามารถบากบั่น พากเพียรเรียนจนจบชั้นสูงสุด และจะต้องก้าวต่อไปในโลกกว้างทางการศึกษา เป็นการกราบคารวะคุณครูผู้ประสาทวิชา ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้าน BBL.

ดร.พรวิไล เลิศวิชา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ( BBL.) วิทยากร ผู้ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ( BBL.) ชุด “ พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี ด้วยแนวคิด BBL. ” ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ใน วันที่ 2 มีนาคม 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ( BBL.)

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ( BBL.) ชุด “ พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี ด้วยแนวคิด BBL. ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พรวิไล เลิศวิชา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ( BBL.) ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย ในการนี้มีโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมอบรมหลายโรงเรียน เช่น ร.ร.อนุบาลพะเยา จ.พะเยา ร.ร.อนุบาลเชียงของ ร.ร.อนุบาลแม่สาย ร.ร.ราชานุบาล จ.น่าน ร.ร.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนในกลุ่มเมืองเหนือ เมื่อ วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2558

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพ ฯ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน นำนางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ.โรงเรียน และนายดำรงค์ ดีแก้ว ตัวแทนครู เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร และพระราชทาน ๙ พันธุ์ไม้พระราชทาน ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดูแลความเรียบร้อยสนามสอบ

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานสนามสอบ O- Net ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 สนามโรงเรียนอนุบาลชียงราย ดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ กับคณะกรรมการกลาง โดยมีนายพิสิษฐ์ เทพดวงแก้ว ศน.เขตพื้นที่เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ในวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ดนตรี เพื่อชุมชน

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายสุตำ แก้วศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายนำวงดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มาบรรเลงขับกล่อม ในงานพิธีสืบชะตาหลวง วัดกลางเวียง ตามประเพณีล้านนา ณ ลานศาลาปริยัติธรรม วัดกลางเวียง วันที่ 31 มกราคม 2558 นับเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ได้เป็นอย่างดี

สืบชะตาหลวง

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางวรรญมาศ จันทรา รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางสุพิศ ดีแก้ว ตัวแทนครู และนายอุกฤษฎิ์ ยังท่าไม้ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย นำแจกันดอกไม้เข้าแสดงมุทิตาจิต พระอธิการยุทธพงษ์ ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง ในโอกาสที่ประกอบพิธีสืบชะตาหลวง วัดกลางเวียง ตามประเพณีล้านนา ณ พระวิหาร วัดกลางเวียง วันที่ 31 มกราคม 2558

ตรวจสถานที่ก่อสร้าง

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะ และนายวันชัย ธนาบริบูรณ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ฯ ในการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 แล้วนำชมสถานที่ก่อสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมฉลอง 60 ปี อนุบาลเชียงราย” เมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครู นักเรียนระดับปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบผ้าห่ม จากกิจกรรม “ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อ ๘๔ ล้านความดี ” ออมเงินเพื่อพีน้องเชียงรายต้านภัยหนาว โดยการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้กับนายอัมรินทร์ มณีรัตน์ สจ.จังหวัดเชียงราย และเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะ เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวต่อไป เมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ตั้งเสามงคล

นายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีตั้งเสามงคล เสาเอก และเสาโท “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมฉลอง 60 ปี อนุบาลเชียงราย” มีอาจารย์นิพนธ์ อ้ายไชย ปราชญ์เชียงราย เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 70 คน เข้าค่ายปฏิบัติธรรม นำความรู้ให้คู่กับคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 กับพระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ณ ธรรมสภา ศูนย์ฝึกวิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน วันที่ 17 – 19 มกราคม 2558

กราบขอพรปีใหม่ 2558

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบนมัสการ ขอพรปีใหม่ กับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ อาคารรับรอง ศูนย์ฝึกวิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน ในวันที่ 15 มกราคม 2558

รำลึกถึงบูรพาจารย์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 มกราคม 2558 มีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน

มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู นักเรียนระดับปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบผ้าห่ม จากกิจกรรม “ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อ ๘๔ ล้านความดี ” ออมเงินเพื่อพีน้องเชียงรายต้านภัยหนาว โดยการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้กับนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวต่อไป ใน วันที่ ๑๓ มกราคม 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ผวจ.เชียงราย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบแจกันดอกไม้ให้กับนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ใน วันที่ ๑๓ มกราคม 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

คุณฮาย กับ ป๋าเทพ

คุณฮาย อาภาพร นครสวรรค์ พร้อมกับ ป๋าเทพ โพธิ์งาม นักร้อง นักแสดง เดินทางมาให้ความบันเทิง ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โอกาสที่ พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ได้ยกทีมงานจากไร่เชิญตะวัน มาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้กับเด็ก ๆ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 10 มกราคม 2558

แสดงมุทิตาจิต

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแสดงมุทิตาคารวะ กับพระครูปลัดมหาเถรานุวัตร พระวิทยากร ( ในกิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หนึ่งในกิจกรรม จากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว ที่ได้รับสัญญาบัตร-พัดยศ เป็น พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์ (เพียรทอง) ผจล. ชพ. วัดพระแก้ว ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง

มอบทุนการศึกษา พร้อมจักรยาน.......

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จากไร่เชิญตะวัน พร้อมกับ พลเอกวินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในโอกาสที่ พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ได้ยกทีมงานจากไร่เชิญตะวัน มาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้กับเด็ก ๆ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบรางวัลเป็นทุนการศึกษา ให้กับตัวแทนนักเรียน ที่เข้าแข่งขันตอบปัญหา และแสดงความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ในการนี้ท่านประธานและทีมงาน ยังมอบจักรยานให้กับนักเรียน และโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๐๐ คัน ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 10 มกราคม 2558

เปิดงานวันเด็ก ๒๕๕๘

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จากไร่เชิญตะวัน กล่าวสัมโมนียกถาก่อนที่จะแนะนำ พลเอกวินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานในพิธี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในโอกาสที่ พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ได้ยกทีมงานจากไร่เชิญตะวัน มาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้กับเด็ก ๆ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 10 มกราคม 2558

ให้การต้อนรับ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การตอนรับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จากไร่เชิญตะวัน และพลเอกวินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่ พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี ได้ยกทีมงานจากไร่เชิญตะวัน มาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้กับเด็ก ๆ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยได้เชิญพลเอกวินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เปิดงาน ในวันที่ 10 มกราคม 2558

อ่านสารวันเด็ก แห่งชาติ ๒๕๕๘

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่จะมาถึง โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้กับเด็ก ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 9 มกราคม 2558

อ่านสารวันเด็ก ๒๕๕๘

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่จะมาถึง โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้กับเด็ก ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 9 มกราคม 2558

ตักบาตรปีใหม่ ๒๕๕๘

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลต้อนรับศักราชใหม่ 2558 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 11 รูป จากวัดสันทรายใหม่ วัดสักวัน และวัดสันตาลเหลือง มารับบิณฑบาต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 9 มกราคม 2558

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ๒๕๕๘

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลต้อนรับศักราชใหม่ 2558 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 58 รูป จากวัดกลางเวียง วัดพระสิงห์ และวัดพระแก้ว มารับบิณฑบาต ณ ลานโดม ลานธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 9 มกราคม 2558

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ๒

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว กราบอาราธนา ท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่ 2558 ในเช้าวันจันทร์ ที่ 5 มกราคม 2558 ณ ลานพิธีหน้าพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายสุคำ แก้วศรี กราบนิมนต์ พระคุณเจ้า จากวัดกลางเวียง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่ 2558 ในเช้าวันจันทร์ ที่ 5 มกราคม 2558 ณ หน้าศาลาพระมหามุนีพุทธรักษ์ ศาลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

เคารพศพ รองนิพนธ์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา วางหรีดเคารพศพ นายนิพนธ์ ดวงงาม รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต ๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแม่คาวดวงดี ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติร่วมงาน

นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติร่วมงาน “ CHRISTMAS NIGTH 2014 ANUBAN CHIANGRAI SCHOOL ” ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งมีการแสดงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ แต่ละสายชั้น อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ ลานกิจกรรม โรงแรมริมกก รีสอร์ท งานนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,455 คน

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติร่วมงาน

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 ให้เกียรติร่วมงาน “ CHRISTMAS NIGTH 2014 ANUBAN CHIANGRAI SCHOOL ” ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งมีการแสดงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ แต่ละสายชั้น อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ ลานกิจกรรม โรงแรมริมกก รีสอร์ท งานนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,455 คน

เปิดงาน “ CHRISTMAS NIGTH 2014 ANUBAN CHIANGRAI SCHOOL ”

ดร.วิรุณสิริ ใจมา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ CHRISTMAS NIGTH 2014 ANUBAN CHIANGRAI SCHOOL ” ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งมีการแสดงของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ แต่ละสายชั้น อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ ลานกิจกรรม โรงแรมริมกก รีสอร์ท งานนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,455 คน

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายดำรงค์ ดีแก้ว หัวหน้างานกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจง การดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรม “ โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระยะสานต่อ กองทัพภาคที่ ๓ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ” โดยมีการประชุมชี้แจงร่วมกัน สามฝ่าย ได้แก่ชุมชน วัด และ โรงเรียน ใช้ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสักวันเป็นสถานที่รับการเสวนา จากนั้นคณะกรรมการได้แยกประเมินในแต่ละฝ่าย คณะกรรมการประเมินโรงเรียน มี ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ เป็นประธานการประเมิน มีนายบรรเลง เมืองลือ หัวหน้างานบริหารบุคคล เข้าร่วมให้คำชี้แจง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 24 ธันวาคม 2557

บริการตรวจสุขภาพ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยการนำของนางสาวรุ่งนภา กล่อมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนอนุบาลเชียงรายคอยให้ความสะดวก ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557

สุขสันต์วันคริสตมาส

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม “CHRISTMAS DAY” ต้อนรับวันคริสต์มาส ที่จะมาถึง มีการแสดงของแต่ละสายชั้น อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

“CHRISTMAS DAY”

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม “CHRISTMAS DAY” ต้อนรับวันคริสต์มาส ที่จะมาถึง มีการแสดงของแต่ละสายชั้น อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายดำรงค์ ดีแก้ว หัวหน้างานกิจการนักเรียน นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2557” โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย มีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

เรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้น ป.๖

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน ๒๔๕ คน เดินทางเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เพื่อให้เด็กได้ศึกษาถึงแหล่งเรียนรู้ ด้านพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ ซึ่งเด็กได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ ที่สำคัญคือได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นกำเนิดพลังงานโดยตรง ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

รณรงค์ ต่อต้านการทุจริต

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมต่อต้านการทุจริต ในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ในเรื่องของการทุจริต คดโกง ว่าสร้างความเสียหายให้กับสังคมและประเทศชาตือย่างมหาศาล เนื่องในวัน "ต่อต้านการคอรัปชันสากล" 9 ธันวาคม 2557 โดยตั้งขบวน ณ สวนตุงและโคม ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ มีนายณัฐกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน

ร่วมพิธีถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพร และกล่าวสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

แสดงความยินดี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าคารวะ พร้อมมอบแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับนายรัชกฤช สถิรานนท์ ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย .ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูและนักเรียน ตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมนำถวายพระพร และกล่าวสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ณ มณฑลพิธี ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง และนายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมนำถวายพระพร และกล่าวสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน ณ มณฑลพิธี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

วางหรีด สัมพันธ์ชุมชน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว นำตัวแทนครูและนักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วางพวงหรีด เคารพศพนายสุพัฒน์ ยอดสุวรรณ อายุ ๕๗ ปี ญาติของนายอัมรินทร์ ยอดสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากร ในองค์กร ณ ศาลาชุมชนวัดสักวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทางญาติจะได้ทำการฌาปนกิจ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สุสานประจำตำบลริมกก เวลา ๑๓.๓๐ น.

เคารพศพ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และตัวแทนครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมวางพวงหรีด เคารพศพนายสมเกียรติ ลือเลิศ อายุ ๖๔ ปี อดีตนักประชาสัมพันธ์ สปจ.เชียงราย ณ วัดดงหนองเป็ด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งทางญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีสวดพระอภิธรรมในเวลา ๒๐.๐๐ น. ทุกคืน และจะทำการฌาปนกิจ ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนายนายพิสิษฐ์ เทพดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ pre o-net 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา 26 พฤศจิกายน 2557 มีนางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อำนวยความสะดวก

มอบรางวัลรองชนะเลิศ

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ กับนักกอล์ฟที่สามารถทำสกอร์ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่สอง ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “บัวชมพู ๕๗” ซึ่งจัดโดยสมคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และสนับสนุนการสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์สันติบุรี วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มอบรางวัลตีไกล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล ตีไกล กับนักกอล์ฟที่สามารถพิชิตชัยในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “บัวชมพู ๕๗” ซึ่งจัดโดยสมคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย เพื่อจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และสนับสนุนการสร้าง “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์สันติบุรี วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ต้อนรับวิทยากร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.พรวิไล เลิศวิชา และคุณวรินทร์ธรณ์ ประพัฒน์ทอง ที่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คาราวานเสริมสร้างเด็กไทย เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ชุด “เข้าใจสมองของลูกรัก” ณ ห้องอินคำแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำเชียงราย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้กับ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมถึงผู้ปกครองระดับชั้นอื่น ๆ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ดร.พรวิไล เลิศวิชา และคุณวรินทร์ธรณ์ ประพัฒน์ทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ คาราวานเสริมสร้างเด็กไทย เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ชุด “เข้าใจสมองของลูกรัก” ณ ห้องอินคำแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำเชียงราย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้กับ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมถึงผู้ปกครองระดับชั้นอื่น ๆ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม

ประธานพิธี

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คาราวานเสริมสร้างเด็กไทย เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ชุด “เข้าใจสมองของลูกรัก” ณ ห้องอินคำแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำเชียงราย วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมถึงผู้ปกครองระดับชั้นอื่น ๆ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่สนใจจะเข้ารับการอบรม

ประชุมความร่วมมือ

การประชุมความร่วมมือ ระหว่างตัวแทนกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย โดยการนำของ น.ส.ยุวนิตย์ ทิศสกุล นายกสมาคม กับที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผอ.มงคล สุภามณี คุณเรืองชัย จิตรสกุล (โตโยต้า เชียงราย) คุณวันชัย ธนาบริบูรณ์ (บริษัทเบียร์เชียงราย) คุณโอภาส สุขเจริญไกรศรี (คอสโม่ออยล์) และคุณจรูญ ศาลางาม (โปรกอล์ฟ) ผลการประชุม เป็นที่น่าภูมิใจเกินคาด เพราะได้รับแรงใจ และการสนับสนุนจากกรรมการที่ปรึกษาชนิด เกินร้อยทุกท่าน รู้สึกเป็นปลื้มแทนกรรมการศิษย์เก่าทุกคน

ระเบิดแล้ว

ระเบิดแล้ว กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๘ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมประเภทกีฬาดำเนินการแข่งขันในสนามของโรงเรียน ในวันที่ ๒๘ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส่วนกิจกรรมประเภทกรีฑา ดำเนินการ ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นการนำการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จากห้องเรียนสู่สนามกว้าง จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

ครูผู้สอนภาษาจีนดีเด่น

นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาจีน ที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบอย่าง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557 จากนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพวงแสด สพป.เชียงราย เขต 1

รับมอบรางวัลเกียรตยศ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 ในการนี้มีการมอบรางวัลอันทรงคุณค่า “ เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ” ลงนามโดยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , รางวัลโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นแบบอย่าง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557 และรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม โดยนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมพวงแสด สพป.เชียงราย เขต 1

เครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานสากล

นายมงคล สุภามณี ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ รอง ผอ.และคณะครูโรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียน ในเครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานสากล ในโอกาสแวะมาเยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ จัดประสบการณ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ร.ร.อนุบาลเชียงราย ก่อนที่จะพาเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ต่อไป

ถวายพวงมาลา

นายมงคล สุภามณี ผอ.ร.ร.อนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.ร.ร. นำตัวแทนคณะครู ร.ร.อนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑๐๔ ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางหลังเก่า วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

วางหรีดเคารพศพ

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครู รร.อนุบาลุเชียงราย วางหรีดเคารพศพ คุณพ่อผาย อุดอิ่นแก้ว คุณพ่อของ นายชูชาติ อุ่นอิ่นแก้ว ผอ.ร.ร.อนุบาลดงมหาวรรณ สามีของนางอุไรวรรณ อุ่นอิ่นแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ วัดดอยกู่ หมู่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ถวายเครื่องราชสักการะ

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย พร้อมตัวแทนคณะครู รร.อนุบาลเชียงราย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวเชียงราย และประเทศไทย น้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๑๔ พระชันษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พื้นที่ทรงงานพระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ประชุมเชิงวิชาการ

นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ซึ่งโรงเรียนในกลุ่ม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำลัด , โรงเรียนบ้านป่ายางมน , โรงเรียนบ้านเวียงกือนา , โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน ได้จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนโครงร่างองค์กร และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีนายภักดี รัชตวิภาสนันท์ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งนี้ มีโรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานสากล เข้าร่วมประชุม ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลพะเยา จ.พะเยา , โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านสันโค้ง ฯ จ.เชียงราย

โรงเรียนคุณธรรม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูเข้ากราบนมัสการ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เพื่อรับฟังแนวคิดการจัดทำหลักสูตร โรงเรียนคุณธรรม โดยน้อมนำเอาพุทธพจน์ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทางในการจัดทำโครงร่างหลักสูตร ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

MEP./IEC. DAY CAMP ๒

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน เป็นประธานเปิดค่าย “MEP./IEC. DAY CAMP Anuban Chiang rai School” 6-8 October 2014 Teak Garden Spa Resort Chiang rai. ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ค่ายนี้จัดอบรมนักเรียนในโครงการ MEP และ IEC ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ห้องเรียน MEP ป. ๑ และ ๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ห้องเรียน MEP ป. ๓ ถึง ป. ๕ และวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะเป็นห้องเรียน IEC ป. ๔ ถึง ๖

ศึกษาศูนย์การเรียนรู้

นางสาวสุภา เชื้อเมืองพาน และนางสุพิศ ดีแก้ว ทีมงาน IEC. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๖ นางภัทราวรรณ จันเลน และนายกฤษดา แสงแก้ว ทีมงาน IEC. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๗ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้นไปศึกษา ยังศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าย “MEP./IEC. DAY CAMP Anuban Chiang rai School” .ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ เป็นอย่างดี

“MEP./IEC. DAY CAMP Anuban Chiang rai School”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน เป็นประธานเปิดค่าย “MEP./IEC. DAY CAMP Anuban Chiang rai School” 6-8 October 2014 Teak Garden Spa Resort Chiang rai. ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ค่ายนี้จัดอบรมนักเรียนในโครงการ MEP และ IEC ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ห้องเรียน MEP ป. ๑ และ ๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ห้องเรียน MEP ป. ๓ ถึง ป. ๕ และวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จะเป็นห้องเรียน IEC ป. ๔ ถึง ๖

บันทึกภาพแห่งความภาคภูมิใจ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย บันทึกภาพร่วมกับคณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญ เกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเข้าเฝ้าและรับพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วังสวนจิตรดา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

การรำเฉลิมพระเกียรติ

การรำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีอัญเชิญ เกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเข้าเฝ้าและรับพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วังสวนจิตรดา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ขบวนเกียรติยศ

ขบวนเกียรติยศ นำโดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อัญเชิญ เกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเข้าเฝ้าและรับพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วังสวนจิตรดา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

พิธีอัญเชิญเกียรติบัตร รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธีอัญเชิญ เกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งเข้าเฝ้าและรับพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ วังสวนจิตรดา ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

ถวายสลากภัต

นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายสลากภัต เนื่องในกิจกรรม “ฮักฮีตฮอยล้านนา ตานก๋วยสลาก” หนึ่งในกิจกรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กิจกรรมนี้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๔๑ รูป พื้นที่ กลางเวียง ส่วนพื้นที่สันต้นเปานิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๑๕ รูป เพื่อรับถวายสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

รับมอบโล่ เชิดชูเกียรติ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับมอบ โล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีนายสุคำ แก้วศรี ข้าราชครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมในพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

มุทิตาคารวะ ๔

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย แสดง มุทิตาคารวะ แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “เข้ามาอยู่ เราดีใจ ย้ายออกไป เราคิดถึง รักสุดซึ้งครูเกษียณ” พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

มุทิตาคารวะ ๓

นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ นำผู้บริหารในกลุ่มเมืองเหนือ แสดง มุทิตาคารวะ แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “เข้ามาอยู่ เราดีใจ ย้ายออกไป เราคิดถึง รักสุดซึ้งครูเกษียณ” พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

มุทิตาคารวะ ๒

นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะกรรมการ ฯ แสดง มุทิตาคารวะ แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “เข้ามาอยู่ เราดีใจ ย้ายออกไป เราคิดถึง รักสุดซึ้งครูเกษียณ” พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

มุทิตาคารวะ ๑

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะกรรมการ ฯ แสดง มุทิตาคารวะ แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “เข้ามาอยู่ เราดีใจ ย้ายออกไป เราคิดถึง รักสุดซึ้งครูเกษียณ” พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ประธานจุดเทียนชัย

นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ให้เกียรติจุดเทียนชัย เพื่อเปิดงาน มุทิตาคารวะ แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ “เข้ามาอยู่ เราดีใจ ย้ายออกไป เราคิดถึง รักสุดซึ้งครูเกษียณ” ซึ่งงานนี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางอินทิรา จันทรคณา , นางประกายเพชร ไกรฤกษ์ , นางศิริลักษณ์ มรรคประเสริฐ , นางอำภา อายะวรรณา และนางปราณี เจริญพร ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

บันทึกความทรงจำ มุทิตาคารวะ ๒๕๕๗

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกภาพกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 34 ท่าน ในโอกาสนี้ ได้ให้เกียรติบันทึกภาพกับ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท เชียงราย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

บายศรีสู่ขวัญ

คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปี งบประมาณ 2557 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญในงาน "ร้อยรักถักทอใจ สายใยความผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ซึ่งงานนี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางศิริลักษณ์ มรรคประเสริฐ , นางประกายเพชร ไกรฤกษ์ , นางอินทิรา จันทรคณา , นางปราณี เจริญพร และนางอำภา อายะวรรณา ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท เชียงราย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

รำอวยพร มุทิตาจิต

นางอินทิรา จันทรคณา , นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ร่วมบันทึกภาพกับคณะครู นักเรียน ที่ได้นำการแสดง รำอวยพร ฟ้อนเจิง มาร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตฯ "ร้อยรักถักทอใจ สายใยความผูกพัน สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท เชียงราย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557

นกสันติภาพ ๑

นางสุพิศ ดีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์จากกระดาษ โดยสอนให้นักเรียนพับนกสันติภาพ เป็นกิจกรรมหนึ่ง เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

นกสันติภาพ ๒

นางกัลยาภัสร์ เดชถิระพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์จากกระดาษ โดยสอนให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา พับนกสันติภาพ เป็นกิจกรรมหนึ่ง เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

บำเพ็ญประโยชน์ ๑

ผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำสมาชิกยุวกาชาด ลูกเสือ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ บริเวณสนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

บำเพ็ญประโยชน์ ๒

ผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำสมาชิกยุวกาชาด ลูกเสือ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ บริเวณสนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

อ่านสาร "สันติภาพสากล" ๑

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ่านสาร “วันสันติภาพสากล” ของนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ แล้วนำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสีย เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

อ่านสาร "สันติภาพสากล" ๒

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน อ่านสาร “วันสันติภาพสากล” ของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ แล้วนำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสีย เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ .ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

อ่านสาร "สันติภาพสากล" ๓

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวสุนัยพร พันธโชติ อ่านสาร “วันสันติภาพสากล” ของนายกรัฐมนตรี แล้วนำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ยืนสงบนิ่ง ๑ นาที เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสีย เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ตักบาตรเพื่อสันติภาพ ๑

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้กับบรรพชน ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ลานธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ตักบาตรเพื่อสันติภาพ ๒

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้กับบรรพชน ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในสัปดาห์ ”สันติภาพสากล” ๑๕ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งวันสันติภาพสากลตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ถวายสลากภัต

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔/๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมงานถวายสลากภัต ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง โดยได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้าพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับและให้พร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

ไหว้พระจันทร์

ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน ประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ เนื่องในงาน “จันทราเคียงคู่ฟ้า ล้ำค่าวรรณกรรมจีน” หนึ่งในกิจกรรมที่บรรจุในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนภาษาจีนเข้ม ( ICC.) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ลานพิธี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ท่ามกลางผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนภาษาจีนเข้ม ( ICC.) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในคืน ของวันเสาร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

จันทราเคียงคู่ฟ้า ล้ำค่าวรรณกรรมจีน

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “จันทราเคียงคู่ฟ้า ล้ำค่าวรรณกรรมจีน” เป็นการฟื้นฟูประเพณีไหว้พระจันทร์ ของชาวจีนซึ่งเป็นธรรมเนียมหนึ่งที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรภาษาและวรรณกรรมจีน เป็นการสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนภาษาจีนเข้ม ( ICC. ) โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้นไป งานนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนเข้ม ( ICC. ) เป็นอย่างดีเยี่ยม ในคืน ของวันเสาร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

รำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละ

นางนิ่มนวล ขันเขื่อน, นางอินทิรา จันทรคณา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมนายบรรเลง เมืองลือ และนายดำรงค์ ดีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมงานวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ ลานผู้กล้า ค่ายเม็งรายมหาราช ๕ กันยายน ๒๕๕๗

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะกรรมการสมาคม ฯ พร้อมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา จัดดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติแผ่นดินไหว มีการสาธิตการป้องกันตนเองเมื่อได้รับสัญญาณเตือน ครั้งแรก และการอพยพออกจากตัวอาคาร เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนในครั้งที่สอง เด็ก ๆ ให้ความร่วมมือในการซักซ้อมได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

รับมอบเกียรติคุณบัตร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียน เข้ารับมอบเกียรติบัตร ประกาศยกย่องให้โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ จากนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะได้เดินทางไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสต่อไป

จุดเทียนชัยถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน นำตัวแทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

กิจกรรม สัปดาห์อาเซียน

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันอาเซียน การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งนักเรียน ออกเป็นชาติสมาชิกอาเซียน ๑๐ ชาติ บวกอีก ๓ ชาติ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น นักเรียนที่ได้รับมอบหมายก็จะจัดกิจกรรมของแต่ละชาติที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ หรือการแสดง โดยทางคณะครูเป็นผู้จัดทำใบงานสำหรับนักเรียนเพื่อเข้าฐานกิจกรรม ทั้ง ๑๓ ฐานกิจกรรม

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่จะมาถึง ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในโอกาสสัปดาห์ วันแม่แห่งชาติ ซึ่งทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป มารับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

วันภาษาไทยแห่งชาติ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโดยทีมงานครูภาษาไทย นำโดยนางสาวสุนัยพร พันธโชติ ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดงานในครั้งนี้ หลังจากประธานกล่าวเปิด เป็นการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ประกวดร้องเพลง และการแสดงละครในวรรณคดี ตลอดถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง

ต้อนรับคนเก่ง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กับทีมงานบริหารพร้อมคณะครู และผู้ปกครอง นักเรียนมอบพวงมาลัยและช่อดอกไม้ ให้การต้อนรับ เด็กชาย กฤษฏ์ขจร ทิธาดา ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงประเภททีม รางวัลชมเชยประเภทบุคคล มาครองได้ ซึ่งเป็นรางวัล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition 2014(IMC 2014) ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองแทจอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

เด็กอนุบาลเชียงรายสุดเจ๋ง

นักเรียนไทยสุดเจ๋ง! คว้า 4 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง 7 ชมเชย จากเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่เกาหลีใต้ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากสาธารณเกาหลีใต้ เมื่อเย็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ. ได้คัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition 2014(IMC 2014) ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระดับประถมศึกษา 4 ทีม 16 คน และระดับมัธยมศึกษา 4 ทีม 16 คน รวม 32 คน นั้น ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม รวม 45 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลเหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 16 รางวัล เหรียญทองแดง 18 รางวัล และรางวัลชมเชย 7 รางวัล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษฏ์ขจร ทิธาดาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ เป็นรางวัลประเภททีมดี และขอชื่นชมครูผู้ฝึกสอน คุณครูกรทิณา แก้วสอน ที่ทุ่มเทเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนได้เป็นอย่างดี

Super Book

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์ ด้วยจิตอาสา” ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยทีมงาน Super Book มีการชมภาพยนตร์แอนนิเมชั่น พร้อมการตอบปัญหาชิงรางวัล กับคุณคาเรน และคณะ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

นาฏศิลป์ล้านนาไทย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นาย เสกสรร รุณรักษา และคณะนำการแสดงของนักเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมงาน “สพฐ. รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย มีรอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธาน

ผอ.มงคล ร่วมงาน “สพฐ. รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน “สพฐ. รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย มีรอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธาน

ชั้น ป.๕ ร่วมงาน “สพฐ. รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย”

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ คณะครูชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียน ในระดับชั้น จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมงาน “สพฐ. รวมพลังคืนความสุขให้คนไทย” วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย มีรอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธาน

การจัดหมู่หนังสือ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางสุพิศ ดีแก้ว และครูผู้ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดหมู่หนังสือ และการจัดทำหนังสือสามมิติ” ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านดู่ ฯ อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีนายบุญห่วง ภัทรเชาวน์ ให้เกียรติเป็นประธาน

น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

นางอินทิรา จันทรคณา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการถวายพานพุ่ม ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นมัสการและมอบปัจจัย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้านมัสการพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ ไร่เชิญตะวัน เพื่อมอบปัจจัย ที่ได้รับการบริจาคโดยนักเรียนและผู้ปกครอง ตามโครงการร้อยดวงใจสร้างความดี น้อมถวายแด่ในหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ สมทบทุนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

มอบปัจจัยภัยแผ่นดินไหว

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบปัจจัย ที่ได้รับการบริจาคโดยนักเรียนและผู้ปกครอง ตามโครงการร้อยดวงใจสร้างความดี น้อมถวายแด่ในหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับตัวแทนครู และสภานักเรียน โรงเรียนบ้านผาบ่อง ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ประชุม ผปค.นักเรียน ป.๖

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป. ๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารอนกประสงค์ โรงเรียนเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคุณญาณาฤทธิ์ หนสมสุข นายกสมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมชี้แจงแนวนโยบายด้วย

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ป.๔ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรมนิทรรศ จังหวัดเชียงราย

รับขวัญน้องน้อย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธนในพิธีเปิดกิจกรรม “รับขวัญน้องน้อย” กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก มีความรักสามัคคี มีความตระหนักในความเป็นพี่ เป็นน้อง ร่วมสถาบันเดียวกัน ปลูกฝังให้พี่มีความรักความเมตตา และเอื้ออาทร ต่อน้องใหม่ และส่งเสริมให้น้องน้อยเชื่อฟัง และปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดีจากพี่ ณ ลานโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ร่วมงานณาปนกิจศพ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่ใหญ่ตี้ อุตมะ คุณแม่ของนางอำภา อายะวรรณา ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ สุสานสาธารณะ บ้านเตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในองค์กร

มอบขวัญและกำลังใจ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และรองประธานกลุ่มเมืองเหนือ พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วางพวงหรีดเคารพศพ แม่ใหญ่ตี้ อุตมะ คุณแม่ของนางอำภา อายะวรรณา ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการให้กับนางอำภา อายะวรรณา เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในองค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง

รับรางวัลพระราชทาน

ด้วยความมุ่งมั่นของนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบกับความวิริยะ อุตสาหะ ของคุณครูปฐมวัย และได้รับแรงใจ จากคุณครูประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตลอดจนขอบคุณทุกพลังใจ ที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ เต็มศักยภาพจนโรงเรียนสามารถผ่านการประเมินได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ตลอดจนผู้ปกครอง และศิษย์เก่าอันเป็นที่รักทุกคน จึงทำให้เราได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

รับพรเปิดเทอมใหม่ ๒๕๕๗

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กราบอาราธนาพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับทุกคนหลังผ่านวิกฤตการณ์ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กราบอาราธนาพระคุณเจ้าจากวัดกลางเวียง มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับทุกคนหลังผ่านวิกฤตการณ์ ภัยพิบัติแผ่นดินไหว

ลงนามการตรวจสภาพข้อทดสอบ

คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ดำเนินการตามระเบียบกฎเกณฑ์ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยการนำห่อบรรจุข้อทดสอบและกระดาษคำตอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนได้ตรวจสอบสภาพของหีบห่อว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แล้วเชิญตัวแทนผู้เข้าสอบลงนามบนหีบห่อ ก่อนที่จะเปิดนำข้อทดสอบและกระดาษคำตอบ แจกให้ผู้เข้าสอบดำเนินการสอบตามตารางต่อไป ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

ชี้แจงผู้เข้าสอบ

นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ชี้แจงระเบียบและกฎเกณฑ์การปฏิบัติตน ในการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ผอ.ศูนย์สอบ ฯ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคณะกรรมการร่วม ในด้านการรักษาความปลอดภัย วันที่ 27 เมษายน 2557 ณ ศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของกล่องบรรจุข้อทดสอบ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ผอ.ศูนย์สอบ ฯ ตรวจสภาพของกล่องบรรจุข้อทดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมกับเปิดกล่องบรรจุข้อทดสอบ ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์ และคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใส เที่ยงธรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ประสานงานการสอบ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ชี้แจงกรรมการคุมสอบ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ชี้แจงระเบียบและกฎเกณฑ์การควบคุมห้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 27 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ประสานงานการสอบ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ประชุมเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียน ผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อซักซ้อมให้การดำเนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการควบคุมห้องสอบครบ 16 ห้องสอบ พร้อมกรรมการกลาง และฝ่ายงานต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่น้อย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางน้อย บุญวงศ์ คุณแม่ของนายสุคำ แก้วศรี ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านป่าตุ้ม อ.แม่ใจ จ.พะเยา ในคืนที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการให้กับนายสุคำ แก้วศรี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในองค์กรได้เป็นอย่าดียิ่ง

“ปิ๊กบ้านเฮา จาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๖”

“ปิ๊กบ้านเฮา จาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๖” สมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย โดยการนำของนางสาวยุวนิตย์ ทิศสกุล นายกสมาคม เป็นผู้นำ กล่าวขอขมาครูอาวุโส กลุ่มดอกนกยูง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้เคยประสิทธิประสาทวิชา และคอยอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ ให้เจริญก้าวหน้า มาจวบจนปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาไทยในการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในคืนที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

นายสุเมธ องอาจ นักร้อง-นักแสดง และนางสาววรรษพร วัฒนากูล รองมิสไทยแลนด์ยูนิเวริ์ส นักแสดงและพิธีกรสถานีวิทยุ-โทรทัศสี กองทัพบก ช่อง ๗ ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กลับมาร่วมงาน “ปิ๊กบ้านเฮา จาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๖” ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้เคยประสิทธิประสาทวิชา และคอยอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ ให้เจริญก้าวหน้า มาจวบจนปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาไทยในการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในคืนที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

เปิดงาน "ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๖"

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับครูอาวุโส กลุ่มดอกนกยูง และศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย พร้อมกล่าวเปิดงาน “ปิ๊กบ้านเฮา จาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๖” หลังจากกล่าวเปิด ได้นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตลอดจนถึงศิษย์เก่า ขึ้นกราบขอขมาครูอาวุโส ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และสำนึกในบุญคุณของคณะครูอาวุโสผู้ที่เคยพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เจริญก้าวหน้า มาตั้งแต่บรรพชน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของล้านนาไทยในการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ในคืนที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

หนูน้อยสงกรานต์ ระดับประถมศึกษา 2557

เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจึงได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน นอกจากจะทำบุญตักบาตร ถวายเจดีย์ทราย ถวายตุงแล้ว โรงเรียนยังได้ส่งเสริมการแสดงออกด้านวัฒนธรรมอันดีงามในเรื่องของการแต่งกาย และการแสดงออกให้เหมาะสมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในการนี้นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานสวมสายสะพาย และมงกุฎ ให้กับหนูน้อยสงกรานต์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 11 เมษายน 2557

หนูน้อยสงกรานต์ ระดับปฐมวัย 2557

เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงรายจึงได้สืบสานประเพณีสงกรานต์ ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน นอกจากจะทำบุญตักบาตร ถวายเจดีย์ทราย ถวายตุงแล้ว โรงเรียนยังได้ส่งเสริมการแสดงออกด้านวัฒนธรรมอันดีงามในเรื่องของการแต่งกาย และการแสดงออกให้เหมาะสมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในการนี้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานสวมสายสะพาย และมงกุฎ ให้กับหนูน้อยสงกรานต์ ระดับปฐมวัย ประจำปี 2557 ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 11 เมษายน 2557

ตักบาตรเทศกาลสงกรานต์

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของพื้นบ้านล้านนา ในการนี้ได้มีการถวายเจดีย์ทราย และถวายตุงไชย เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ลานโดมลานธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสมพงศ์ อุปพันธ์ สามีของนางอรุณวรรณ อุปพันธ์ บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งโรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในคืนที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดเชตวัน (พระนอน) พร้อมกับมอบเงินสวัสดิการให้กับนางอรุณวรรณ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในองค์กร

ถวายจตุปัจจัย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางนิ่มนวล ขันเขื่อน และนางวาสนาคำวัง รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมตัวแทนคณะครู เข้านมัสการพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ อาคารรับรอง ไร่เชิญตะวัน เพื่อถวายจตุปัจจัย ร่วมกับมูลนิธิวิมุตตยาลัย ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร 9 วันที่ฉันตื่น ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2557 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต. ห้วยสัก อ. เมือง จ. เชียงราย วันที่ 7 เมษายน 2557

ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

กำกับ - ติดตาม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กำกับและติดตามการติดตั้งระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ซึ่งห้องที่ติดตั้งใหม่ จะสามารถให้บริการกับนักเรียนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง เนื่องจากห้องใหม่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไว้จำนวน 50 ชุด พร้อมระบบปฏิบัติการ ณ อาคาร 750 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา วันที่ 28 มีนาคม 2557

ประชุมเตรียมสนามสอบบรรจุ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มี ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดี มรภ.เชียงราย เป็นประธานดำเนินการประชุม มีโรงเรียนที่สนับสนุนในการจัดสนามสอบ ๑๐ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดเป็นสนามสอบจำนวน ๑๖ ห้องสอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

สักการะพระศพ

นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางสุพิศ ดีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อนที่จะศึกษานิทรรศการพระประวัติ ตลอดจนพระจริยาวัตรของสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในการศึกษาดูงานของสมาคมห้องสมุด ฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมห้องสมุด

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางสุพิศ ดีแก้ว ครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า ( Library Development in Social Ignorism Age ) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

บริการชุมชน

นางพรสวรรค์ ศิริอินทราทร นายกพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานต่อนายเลื่อน ธนเพทย์ อดีตนายกพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ พุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อนุญาตให้ใช้ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นสถานที่ดำเนินการประชุม

อนุบาลมุกดาหารเยี่ยมเยือน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางวาสนา คำวัง และนายวรพจน์ อุ่นบ้าน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ ผอ.โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารและคณะ ในโอกาสแวะมาเยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ต่อไป

กรรมการสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงรายประชุม

นางสาวยุวนิตย์ ทิศกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย และคณะกรรมการสมาคม ฯ ประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า “ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๖” ซึ่งจัดเป็นประเพณีในวันที่ ๑๒ เมษายน ของทุกปี หลังจากที่ได้รับคำชี้แนะจากนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายดำรงค์ ดีแก้ว ครูทีปรึกษาสมาคม เข้าร่วมรับฟังและให้คำปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ให้คำปรึกษา

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้คำปรึกษาแก่นางสาวยุวนิตย์ ทิศกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย และคณะกรรมการสมาคม ฯ ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดงานคืนสู่เหย้า “ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๖” ซึ่งจัดเป็นประเพณีในวันที่ ๑๒ เมษายน ของทุกปี และในปี ๒๕๕๗ นี้ก็ยังคงรูปแบบเดิมคือให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้ากราบคุณครู ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร ครูและผู้ปกครองนักเรียน รับมอบเครื่องใช้ไฟ ประกอบด้วย เครื่องทำน้ำเย็น และพัดลมโคจร จากนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผอ.แขวงการทางเชียงรายที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.แขวงการทางเชียงรายที่ 1 และคณะเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทครูเพื่อการพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประภาส ณ พิกุล เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม พร้อมกับสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเตรียมงานสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บันดารา ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ท ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

จุดเทียนชัย เพื่อส่องทาง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนชัย ในงานอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทน เข้าประกวด แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

ลอดซุ้มแห่งความสำเร็จ

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดริ้วขบวนธงสีและธงประจำโรงเรียน นำพี่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ลอดซุ้มแห่งความสำเร็จ และซุ้มธงประจำโรงเรียน เพื่อเข้าสู่พิธีอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

เดินทางสำรวจและผจญภัย

ผู้กำกับลูกเสือ ชั้น ป.6 ร่วมกับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมเดินทางสำรวจและผจญภัย ของสมาชิกลูกเสือสามัญ ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 108 คน เดินทางจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย ในวันที่ 11 มกราคม 2556 กิจกรรมนี้จัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความมานะ อดทน และการปฏิบัติกิจกรรมในระบบหมู่ได้เป็นอย่างดี

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อากาศยาน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา นำเด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย ศึกษาดูงานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ในการนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อากาศยาน โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนนายเรืออากาศ พร้อมเส้นทางที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ในวันที่ 25 มีนาคม 2556

Christmas Day

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวให้โอวาท พร้อมอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีการแสดงจากพี่ๆ ชั้นป.6 สรรค์สร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ นับว่าได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างดี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555

มอบขวัญและกำลังใจ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับบุคลกรที่เป็นครูพี่เลี้ยงและลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พร้อมกล่าวโอวาทและให้พร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2556 วันที่ 17 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ศึกษาดูงานประชาธิปไตย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา นำเด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย ศึกษาดูงานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์, โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5, โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1, โรงเรียนบ้านในเมือง,โรงเรียนบ้านท่าสัก, โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา,โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์, โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง, โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 160 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายภุชงค์ บุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งสองท่านพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตลอดจนนำชมสำนักงาน กกต. ในวันที่ 25 มีนาคม 2556

กัปตันทีม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กัปตันทีมฟุตบอลทีมบริหารงานบุคคลโรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมประชันแข่งกับทีม All-Student โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งเป็นการประเดิมนัดเปิดสนาม โดยทีมงานบุคคล สามารถคว้าชัยมาได้ 3 ประตู ต่อ 2 นับเป็นการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้กับการจัดงานกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้เป็นอย่างดียิ่ง

ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555

วันเด็กแห่งชาติ 2556

นางอินทิรา จันทรคณา รองผอ.รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 11 มกราคม 2556 ซึ่งคณะครูระดับชั้นปฐมวัย ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

ชี้แจงแนวปฏิบัติการควบคุมห้องสอบ LAS.

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานสนามสอบ LAS. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดำเนินการประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติในการควบคุมห้องสอบ LAS. ประจำปี การศึกษา 2555 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้กับคณะครูผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบ LAS. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

นักกีฬาว่ายน้ำคว้ารางวัลว่ายน้ำ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้แก่ เด็กชายฉัตรดนัย ชัยมินทร์ นักเรียนชั้นป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟรีสไตล์ 50 เมตร(ชาย) และ เด็กหญิงชยาภา ยะวิชาญ นักเรียนชั้น ป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันว่ายกบ 100 เมตร(หญิง) ในการแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 28 มกราคม 2556

สามัคคีคือหนทางแห่งความสำเร็จ

ผู้นำยุวกาชาด ชั้น ป.4 ร่วมกับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมเดินทางสำรวจและผจญภัย ของสมาชิกยุวกาชาด ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เดินทางจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ (สันต้นเปา) ในวันที่ 15 มกราคม 2556 กิจกรรมนี้จัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความมานะ อดทน และการปฏิบัติกิจกรรมในระบบหมู่ได้เป็นอย่างดี

ตักบาตรวันดีปี๋ใหม่เมือง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป จากวัดกลางเวียง วัดพระสิงห์ และวัดพระแก้ว ซึ่งได้รับเมตตาจากพระครูปลัดมหาเถรานุวัตร จากวัดพระแก้วเป็นประธานสงฆ์ ในการรับบิณฑบาตร ในวันที่ื ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ นับเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเชียงราย ให้กับลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป

ติวเข้ม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ ทีมงานระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ นำนักเรียนเข้าติวเข้มเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบเรียนต่อในทุกสถาบันการศึกษา สืบเนื่องมาจากโรงเรียนอนุบาลเชียงรายเป็นสนามสอบ LAS. ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดเป็นห้องสอบ ดังนั้นนายมงคล สุภามณี จึงเปิดห้องประชุมโรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เป็นห้องสำหรับติวเข้มให้กับนักเรียนชั้น ป.๖ โดยทีมงานชั้น ป.๖ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจ ในทุกสาระวิชาที่ครูมอบให้ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ลีลาน้องปฐมวัย

ส่วนหนึ่งของการแสดง ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ในพิธีเปิดบ้านปฐมวัย "มหัศจรรย์เด็กน้อยปฐมวัย ก้าวใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล" ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการ และการแสดงผลงานในระดับปฐมวัย ของฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครูและนักเรียนในระดับปฐมวัย เป็นผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

พิธีบวงวรวงเสาหลักเมือง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และคณะครู ร่วมพิธีบูชาเสาหลักเมืองเชียงราย (เสาสะดือเวียง) ณ วัดกลางเวียง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในงานนอกจากพิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองแล้ว ยังมีพิธีทางศาสนา โดยพระสงฆ์ทำการสวดมาติกาพิธีทักษินานุปทาน อุทิศบูรพาจารย์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายหอกลองปู่จา ถวายห้องน้ำไว้ในพระศาสนา โรงเรียนอนุบาลเชียงรายหุงข้าวถวายเพลแด่พระสงฆ์ และจัดเลี้ยงบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน และนำวงดนตรีพื้นเมืองเข้าร่วมประโคมในงานนี้ด้วย

เปิดบ้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

นายชูเกียรติ ก่อเกิด รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดบ้านภาษาและวัฒนธรรมจีน กับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ภายใต้คำขวัญ "ภาษาศาสตร์ ภาษาศิลป์ ภาษาถิ่น ภาษาไทย ภาษาจีน สานสายใย ก้าวไกลสู่สากล" ลักษณะงานเป็นการแสดงนิทรรศการ การสัมมนา การประกวดและแข่งขันทักษะภาษาจีน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งทีมงานวิทยากรมาเป็นผู้ตัดสินการประกวด โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน ในจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนในเครือข่ายมาตรฐานสากล ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลอุทัยธานี โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จ.แพร่ โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) วันที่ 28 มกราคม 2556

ครูเชียงรายเกมส์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สนับสนุนการแข่งขันกีฬา "ครูเชียงรายเกมส์" โดยอนุญาตให้คณะครูและบุคลากร ของโรงเรียน เข้าร่วมในขบวนพาเหรด เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้แสดงออกถึงความรักความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกาย ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

รับพระราชทานโล่และเข็ม ยุวกาชาดดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เด็กหญิงพิมพ์รดา จุโลทก ได้รับพระราชทานโล่และเข็ม ยุวกาชาดดีเด่น ประเภทสมาชิกยุวกาชาด ระดับสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖

ถวายพระพรชัย

นางอินทิรา จันทรคณา , นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

กีฬาภายใน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 โดยแบ่งคณะสีออกเป็น 5 คณะสี ได้แก่คณะสีแดง เหลือง เขียว แสด และคณะสีม่วง ซึ่งในวันนี้ได้มีการเดินขบวนพาเหรด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีการแข่งขันประเภทกีฬา ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 และจะทำการแข่งขันประเภทกรีฑา ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 มกราคม 2556

สรงน้ำพระพุทธรูป

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ื ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเชียงราย ให้กับลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า เข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 และ นางสาวสายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงรายเขต 3 ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ในการนี้ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านสารและมอบเกียรติบัตร

นางอินทิรา จันทรคณา รองผอ.รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ่านสารวันเด็กประจำปี 2556 ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึง พร้อมกับมอบเกียรติบัตรจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้กับเด็กหญิงเอื้องอันนา เว้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวัยเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธง วันที่ 11 มกราคม 2556

อำลาสถาบัน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานจุดเทียนชัย ในพิธีจบชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในพิธี "อำลาสถาบัน" หลังจากจุดเทียนชัยเพื่อเป็นการส่องสว่างนำสู่เส้นทางสถาบันการศึกษามัธยมศึกษา หลังจากนั้นจะเป็นการขับร้องบทเพลงพระคุณที่สาม ครูกระดาษทราย เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูที่อบรมสั่งสอน ก่อนที่จะกราบและมอบช่อดอกไม้เป็นการคารวะคุณครู ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

มองดูดาว

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน 253 คน เข้าค่ายกิจกรรมดาราศาสตร์ ณ หอดูดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประยงค์ ห่วงกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ทีมงานนักศึกษาในคณะ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ได้รับเกียรติจากอาจารย์โชติ บุญประเสริฐ เป็นผู้เล่านิทานดาวให้กับเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม สร้างความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับเด็ก ได้เป็นอย่างดี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2555

“Walk Rally”

คณะครูระดับชั้นปฐมวัย จัดกิจกรรม “Walk Rally” ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็นหลากหลายฐานการเรียนรู้ ในฐานเรียนรู้ที่ 1 เป็นฐานเรียนรู้เรื่องห้องสมุด ในฐานนี้มีนางสุพิศ ดีแก้ว เป็นวิทยากรประจำฐาน นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของห้องสมุด มารยาทในการเข้าใช้ห้องสมุด ตลอดจนถึงการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการอ่าน และสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้เกิดกับนักเรียน เพราะ “การอ่านคือรากฐานแห่งปัญญา” ประตูสู่การเรียนรู้ในโลกกว้างคือการอ่าน

โรงเรียนขุนขวากพิทยาเยี่ยมชม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายเอกราช ลือชา ผอ.โรงเรียนขุนขวากพิทยา อ.เวียงแก่น สพป.เชียงรายเขต 4 นำคณะครูจำนวน 30 คน มาศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก หลังจากชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนแล้ว นายมงคล สุภามณี ได้บรรยายสรุป และนำคณะเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้นำเสนอ

ถวายพระพร ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

เด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เด็กชายณภัทร สุวรรณชื่น และเด็กหญิงปรียา สุวรรณศรี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย นำกระเช้าและแจกันดอกไม้ เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแกนนำเครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช ในวันที่ 24 มีนาคม 2556

มาฆบูชารำลึกระดับชั้น ป.3

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ คณะครูระดับชั้น ป.3 นำนักเรียนในระดับชั้น ไปปฏิบัติกิจกรรมไหว้พระ สมาทานศีล และเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ในวันที่ 22 ก.พ. 2556 ซึ่งเด็กจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา จากพระสงฆ์แทนคุณครู ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก และรักษาไว้ซึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

กรรมการตัดสินหุ่นยนต์อัตโนมัติ

นายดำรงค์ ดีแก้ว ได้รับมอบหมายจากนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2555

สมาทานศีลปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย น้อมใจทำสมาทานศีลปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้วพระอารามหลวง วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระรัตนมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จัดพระวิทยากรบรรยายธรรมให้กับนักเรียน

ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ

เด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช ในวันที่ 24 มีนาคม 2556

ตรวจสอบภายใน

นายพงษ์เทพ จีระสุวรรณ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำทีมงานตรวจสอบภายในประกอบด้วย นางสมดี นาคหทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เข้าประเมินระบบบริหารจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี และทีมงานบริหาร พร้อมคณะครู ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและตอบคำถามในส่วนที่ต้องการข้อมูล ซึ่งทางโรงเรียนได้รับข้อแนะนำจากทางคณะผู้ตรวจสอบเป็นอย่างดี ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2555

มาฆบูชารำลึกระดับชั้น ป.4-6

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ คณะครูระดับชั้น ป.4-6 นำนักเรียนในระดับชั้น ไปปฏิบัติกิจกรรมไหว้พระ สมาทานศีล และเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ในวันที่ 22 ก.พ. 2556 ซึ่งเด็กจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา จากพระรัตนมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นองค์บรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก และรักษาไว้ซึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ให้กำลังใจทีมงาน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และกรีนวิง ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย ณ ลานโดม ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี รตอ.บรรชร เกตุเทียน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในภาคความรู้ หลังเสร็จกิจกรรมนายมงคล สุภามณี ได้กล่าวขอบคุณ ทีมงานพร้อมกล่าวปิดการอบรม

เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายงานกิจการนักเรียน ร่วมกับครูประจำชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 นำนักเรียนในระดับชั้น เข้ารับชมการแสดงดนตรี ของผู้พิการทางสายตา คณะน้องใหม่มิวสิค จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น. วันที่ 6 พ.ย. 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในการนี้คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ได้รวบรวมปัจจัย เพื่อสมทบทุนในการยังชีพของผู้พิการทางดวงตา แต่ไม่พิการซึ่งดวงใจ จำนวน 3,032.25 บาท นับได้ว่าคุณครูประจำชั้นสามารถปลูกฝังคุณธรรมในด้านความมีเมตตา เอื้ออาทรณ์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ได้เป็นอย่างดี

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP. IEC. และ ICC. ในระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่ประสงค์นำเด็กเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงถึงแนวนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ของโครงการพิเศษ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

ตรวจความเรียบร้อย

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายวันชัย ก้อยชูสกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตรวจความเรียนร้อยของอาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อนที่จะมีการรับมอบงานจากผู้รับเหมา โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง อำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม วันที่ 17 พ.ค. 2556

แชมป์ระดับภูมิภาค

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางมณี สุภาษิตและทีมงานครูพลศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ และแบตมินตันเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธ.ค. 2555 ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ว่ายน้ำ กบ 100 เมตร รุ่น 12 ปี หญิง ได้แก่เด็กหญิงชยาภา ยะวิญชาญ รางวัลชนะเลิศ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร และรองชนะเลิศ อันดับ 1 ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุ่น 12 ปี ชาย ได้แก่เด็กชายฉัตรดนัย ชัยมินทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันแบตมินตัน ชายคู่ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้แก่ เด็กชายเมธาสิทธิ์ นันทะมีชัย , เด็กชายรัตนชัย ไกรทอง ซึ่งนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค เข้าชิงชัยในระดับประเทศต่อไป

สัมมนาวิชาการสมาคมอนุบาลประจำจังหวัด

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ที่มาจัดสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2555 โดยมี ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 215 คน

ชิงแชมป์หุ่นยนต์ว่ายน้ำบังคับมือ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว นางกาญจนา สังขพิทักษ์ และนางสุพิศ ดีแก้ว ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ทีมหุุ่นยนต์ว่ายน้ำบังคับมือ นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค เข้าแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนตว่ายน้ำบังคับมือ แห่งประเทศไทย จำนวน ๒ ทีม คือทีมอนุบาลเชียงราย A. และทีมอนุบาลเชียงราย B ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ผอ.สพป.ชร. 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยียมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ (สันต้นเปา) เพื่อติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 18 ห้องเรียน และเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมให้คำแนะนำ โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 5 ก.พ. 2556

ค่ายภาษาอังกฤษ สู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ โดยนายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ” สพป.เชียงราย เขต ๑ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านน้ำลัด , โรงเรียนบ้านป่ายางมน , โรงเรียนบ้านเวียงกือนา, โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ระหว่าง วันที่ ๒๖ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมครูผู้รับผิดชอบกลุ่มทักษะภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง

รับขวัญน้องน้อย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธี "รับขวัญน้องน้อย" เป็นกิจกรรมที่คณะครูและบุคลากรในระดับปฐมวัย ร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่น และสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างน้องเล็กกับพี่ใหญ่ เพราะหลังจากที่พี่ๆ พาน้องลอดซุ้มธงโรงเรียนและรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีผูกข้อมือรับขวัญจากทีมงานบริหารและคณะครูระดับปฐมวัย แล้วจึงเดินไปรับของที่ระลึกจากรุ่นพี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ได้รับมอบเข็มหนึ่งแสนครูดี จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันครู ประจำปี 2556 "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน" ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 16 มกราคม 2556

ทีมหุ่นยนต์ว่ายน้ำ ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ

ทีมงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทน สพป.เชียงราย เขต 1 ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วยทีมหุ่นยนต์บังคับมือ 1 ทีม , หุ่นยนต์ว่ายน้ำ 2 ทีม และเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ อีก 1 ทีม ผลการแข่งขัน ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ทีมเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และทีมหุ่นยนต์ว่ายน้ำ ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมกับได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน ในระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเชียร์ รังสิต ในโอกาสต่อไป

ถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางอินทิรา จันทรคณา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู , นักเรียน , และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ ประกอบพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ลานพิธีโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

ป.3 เรียนรู้สู่โลกกว้าง

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนในระดับชั้น ไปทัศนศึกษา พร้อมดำเนินกิจกรรมตามฐานกิจกรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง โดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จัดทีมพระวิทยากรบรรยายธรรมให้กับนักเรียน ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555

ระดับปฐมวัย ปล่อยประทีปโคมลอย

คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยการปล่อยประทีปโคมลอย ซึ่งเป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนตัวน้อย เป็นอย่างมาก ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

เปิดค่ายภาษาอังกฤษ

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6" โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center ) โรงเรียนอนุบลเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย มีโรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจส่งนักเรียนเข้า รับการอบรม จำนวน 150 คน งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์ ทีมงานวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และทีมงานวิทยากรในเครือข่าย รวมถึงทีมงานศึกษานิเทศก์ จากสพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center ) โรงเรียนอนุบลเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน

มอบของขวัญแด่ผู้พิทักษ์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่จราจร ที่มาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่ง และรับนักเรียน บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน พร้อมอวยพรปีใหม่ ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สวัสดีเปิดเทอมใหม่ 2556

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับคณะครูนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้รับเมตตาจากพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอารามหลวง มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนที่นักเรียนจะกลับเข้าห้องเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมสุนทรภู่รำลึก

ส่วนหนึ่งของการแสดง เนื่องในงานงาน รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นักแสดงประกอบด้วยตัวละครจากเรื่องอะไรใครจำได้ลองนึกตรึกตรองดูนะครับ

ทบทวนคำปฏิญาณตน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสุพรรณี วัฒนากุล หัวหน้างานยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลเชียงราย และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบด้วยนางวินัย ทันเรื่อน, นางสาวสุนัยพร พันธโชติ, นางพวงผกา ธิวงศืเวียง นำสมาชิกยุวกาชาดชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 1 กลุ่ม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (27 มกราคม 2556) ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ สนามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

มาฆบูชารำลึกระดับชั้น ป.2

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ คณะครูระดับชั้น ป.2 นำนักเรียนในระดับชั้น ไปปฏิบัติกิจกรรมไหว้พระ สมาทานศีล และเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์มาฆบูชา ณ วัดกลางเวียง ในวันที่ 22 ก.พ. 2556 เด็กจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชา จากพระสงฆ์แทนคุณครู ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็ก และรักษาไว้ซึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ลูกเสือ ป.4 ผจญภัย

ผู้กำกับลูกเสือ ชั้น ป.4 ร่วมกับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมเดินทางสำรวจและผจญภัย ของสมาชิกลูกเสือ ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เดินทางจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ (สันต้นเปา) ในวันที่ 15 มกราคม 2556 กิจกรรมนี้จัดอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความมานะ อดทน และการปฏิบัติกิจกรรมในระบบหมู่ได้เป็นอย่างดี

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เรือพระราชพิธี

เด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเรือพระราชพิธี จากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบด้วย นายดำรงค์ ดีแก้ว,นางวรรณา ปัญญาดี,นางพวงผกา ธิวงศ์เวียง,นางศิริลักษณ์ อิ่นคำ และนางสาวสุนิสา คำสมุทร เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในการนี้ มี ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมด้วย โดยมีนายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านสารต่อต้านยาเสพติด

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

สานสัมพันธ์ ๑

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนางสุมิตรา ธาราวร ครูหัวหน้างานโครงการพิเศษ กับนายดำรงค์ ดีแก้ว ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน พร้อมกับโรงเรียนในเครือข่ายร่วมพัฒนา ประกอบด้วยโรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่ โดยนายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.โรงเรียน และโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ จังหวัดเชียงราย โดยนายพิรุณ บรรดิ ผอ.โรงเรียน นำทีมงาน เดินทางไปสานสัมพันธ์ กับโรงเรียนสันทราย อ.ท่าขี้เหล็ก จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนม่า เปิดทำการสอนในระดับเกรด ๑ ถึง ๑๑ นักเรียน ๒,๐๐๐ กว่าคน ครู ๗๐ คน มีนายอู่เวมิน เป็นอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเจรจาเชิญชวน โรงเรียน สันทราย สหภาพเมียนม่า นำนักเรียน มาร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

เลี้ยงรับรองสมาคม ผบ.และครู อนุบาลประจำจังหวัด

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติร่วมงาน เลี้ยงรับรองคณะ ผบ.และครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมกับกล่าวต้อนรับและแนะนำจังหวัดเชียงรายให้กับคณะ ผบ.และครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ในโอกาสที่ ทางสมาคมฯ เลือกจังหวัดเชียงราย้เป็นสถานที่ จัดประชุมสัมมนา ณ โรงแรมลักษวรรณ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555

เยี่ยมชมนิทรรศการ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานของนักเรียนระดับปฐมวัย ในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายกริช มากกุญชร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นผู้บันทึกภาพกิจกรรม

ประชุมพัฒนาหลักสูตร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหารหลักสูตร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษกโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อรองรับหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล

เปิดห้องสมุด ท่าน ว.

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีเปิด "ห้องสมุด ว.วชิรเมธี" โรงเรียนบ้านสันโค้ง ฯ จ.เชียงราย โดยได้รับเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง และได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.สายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ อาคารที่ระลึก ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ จ.เชียงราย

อบรม "การใช้งานฐานข้อมูล"

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนางสาวธัญญาภรณ์ จินดา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูล TDC" ( Thai Digital Collection )ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556

อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางกาญจนา สังขพิทักษ์ และนางสุพิศ ดีแก้ว นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 6 คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ" ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 จัดโดยศูนย์หุ่นยนต์ จังหวัดเชียงราย มีนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ประชุมเครือข่าย ปชส. 4 ภูมิภาค

นายวัฒนา วรรณโสภา รองเลขาธิการ สกสค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการกลไกการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์" 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ วันจันทร์ ที่ 20 พ.ค. 2556 ณ ห้องประชุมพิมรุ้ง โรงแรมพิมานอินน์ จังหวัดเชียงราย ฝ่ายงาน ปชส.สพป.ชร.1 นำโดยนายกริช มากกุญชร นางสาวจำเรียง พรหมบุตร นายดำรงค์ ดีแก้ว และนางสาวแสงเดือน สันธิ จาก สพม.36 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ของ สกสค.ที่จะพัฒนาระบบเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับมวลสมาชิกได้อย่างทั่วถึง ในทุกรูปแบบ

ฟันสวย-ยิ้มใส

คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรม เด็กดีศรีอนุบาล เรื่อง "ฟันสวย-ยิ้มใส" วันที่ 13-14 พ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนาภิเษก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค เชียงราย ได้แก่คุณกัญจนา เมฆสุรินทร์ และคุณสุทธิพร ศรีเป็ง พยาบาลวิชาชีพ เนื้อหาที่สรุปให้เด็กได้รับทราบ คือ - ประเภทของฟัน - การดูแลรักษาฟัน - การแปรงฟันที่ถูกวิธี และอาหาร ผัก ผลไม้ ที่บำรุงสุขภาพฟัน การบรรยายใช้สื่อมัลติมีเดียเป็นตัวช่วย จึงสามารถหลอกล่อให้เด็กสนใจเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

"ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๕"

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "ปิ๊กบ้านเฮาจาวอนุบาลเจียงฮาย ครั้งที่ ๕" ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ื ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นการจัดงานสานสัมพันธ์ของศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่สำนึกรักและเคารพ ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่ให้กำเนิดองค์ความรู้ และชีวิตที่ดีงามแก่พวกเขา มีนายเอกสิทธิ์ พงษ์ประภาส ศิษย์เก่า ป.๖ รุ่นแรก ปี ๒๕๒๒ รักษาการประธานรวมรุ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ก่อนที่จะทำการคารวะคุณครูด้วยมาลัยมะลิและน้ำอบไทย

สพป.เชียงราย เขต 3 ดูงาน

นางสาวสายสวาท วิชัย ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 นำทีมงาน จาก สพป.เชียงราย เขต 3 มาศึกษางานการบริหารจัดการโรงเรียนสองภาษา โดยมี นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และทีมงานห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ บ้านสันต้นเปา

เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น ป.4

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ โยนกนคร อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ให้เด็กได้สัมผัสกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นประวัติศาสตร์สมควรศึกษาให้ถ่องแท้ จะได้ตระหนักถึงความเป็นล้านนาไทย เพราะได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อำเภอเชียงแสนเป็นผู้ให้คำแนะนำ

ด้วยความขอบพระคุณ

เจ้าหน้าที่จร่าจร จาก สภ.เมืองเชียงราย ได้ให้ความอนุเคราะห์ และอำนวยความสะดวก ในการกลับรถของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่ส่งบุตรหลานมาเรียน ณ พื้นที่สันต้นเปา ในช่วงเช้า 07.00 น. ถึง 08.00 น. และช่วงเย็น เวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวันที่มีการเปิดเรียน นับเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงรายจึงขอขอบพระคุณสารวัตจราจร สภ.เมืองเชียงราย และเจ้าหน้าที่จราจรทุกท่าน ด้วยความจริงใจ 17 พ.ค. 2556

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายสานิต บุญเรือง อายุ 67 ปี อดีตปลัดจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา สามีของนางลัดดา บุญเรือง อดีตครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ วัดชัยมงคล อ.ปง จังหวัดพะเยา วันที่ 14 พ.ค. 2556 ถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้วายชนม์ และอดีตผู้ร่วมงาน นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง เป็นองค์เทศนา

E-classroom

นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายสมจืต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนงาน สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะกรรมการ ออกประเมินโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ให้เปิดห้องปฏิบัติการ E-classroom ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ (สันต้นเปา) ในวันที่ 14 มกราคม 2556 โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อบบรรยายสรุปถึงความพร้อมในการเปิดห้อง E-classroom

เปิดบ้านปฐมวัย

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบ้านปฐมวัย "มหัศจรรย์เด็กน้อยปฐมวัย ก้าวใหม่แห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล" ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการ และการแสดงผลงานในระดับปฐมวัย ของฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

รับรางวัลชนะเลิศ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพศิลปกรรม "ยิ้มสู้กับโตชิบาและทวียนต์" ให้กับ เด็กหญิงวรินทิรา บุญปก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ที่สามารถพิชิตรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556 ณ บริษัททวียนต์ นอกจากเกียรติบัตรแล้วยังได้รับมอบตู้เย็นโตชิบาอีก 1 หลัง

การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดการเรียนรู้

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสุพิศ ดีแก้ว , นางกาญจนา สังขพิทักษ์ , นางสาวธัญญาภรณ์ จินดา และนายดำรงค์ ดีแก้ว ครูผู้รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรม เรื่อง “ การประยุกต์ใช้ eDLTV ในการจัดการเรียนรู้ ” ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารสมเด็จพระยุพราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างสื่อการเรียนออนไลน์ โดยการสืบค้นข้อมูลวิชาการจากห้องเรียนทางไกล วังไกลกังวล

แสดงความยินดี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และตัวแทนคณะครู มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายนิวัฒน์ จรุงจิตต์ ที่เข้ารับตำแหน่ง ผอ. สกสค. คนใหม่ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงาน สกสค. ศาลากลางหลังเก่า (ครูดำรงค์/ข่าว)

อบรมสัมมนาด้านศาสนพิธี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อนุญาตให้นายดำรงค์ ดีแก้ว ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในฐานะกรรมการพุทธสมคมแห่งจังหวัดเชียงราย ไปเป็นพิธีกรดำเนินการอบรมสัมมนาด้านศาสนพิธี สำหรับมัคนายกเยาวชนและสมาชิกศูนย์เยาวชนพระพุทธศาสนา ในวันที่ 10 มีนาคม 2556 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย จัดโดย พุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย มูลนิธิพระพุทธศาสนาเชียงราย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีนายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 150 คน และครูผู้ควบคุมจำนวน 20 คน

โอวาทรับเปิดเรียน ปี 2556

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับคณะครูนักเรียน และบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมกันนี้ได้รับเมตตาจากพระยุทธพงษ์ ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง มอบหมายให้ พระสงฆ์ 1 รูป มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนที่นักเรียนจะกลับเข้าห้องเรียน เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

แสดงมุทิตาจิต

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในฐานะกรรมการพุทธสมคมแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเชียงราย โดยนายหลุยทิศกุล นายกพุทธสมาคม ฯ นำช่อดอกไม้ร่วมแสดงมุทิตาจิต กับเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย สายธรรมยุต ณ วัดเม็งรายมหาราช ในวันที่ 10 มีนาคม 2556

ลงเสาเอก อาคาร 750 ปี นครเชียงราย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู นักเรียนตลอดจนกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมขน ร่วมประกอบพิธีลงเสาเอก "อาคารเรียน 750 ปี นครเชียงราย" เป็นอาคาร คสล.สามชั้น 18 ห้องเรียน รูปทรงแบบล้านนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 750 ปี นครเชียงราย ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ (บ้านสันต้นเปา)วันที่ 14 มกราคม 2556

ครูพระสอนศีลธรรม 2

พระจำรัส ขนฺติยตฺโต พระวิทยากรจากวัดพระแก้ว พระอารามหลวง มาทำการอบรมนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2-6ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม “ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ซึ่งจะทำการอบรมทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา โดยงานกิจการนักเรียนจะเป็นผู้จัดทำกำหนดการอบรมมอบถวายให้กับพระวิทยากร เพื่อจะได้อบรมนักเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ

เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา นำเด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย ศึกษาดูงานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ในการนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง ได้รับการต้อนรับจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอย่างอบอุ่น ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะบรรยายสรุปถึงภาระรับผิดชอบและการที่จะก้าวเข้าสู่กระทรวงการคลัง ในวันที่ 26 มีนาคม 2556

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

นายมงคล สุถามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมกับนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายนาวี เลาพงษ์สิต อดีตรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ และนายจำนงค์ พรมจันทร์ อดีต ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางพัทธยา ฉัตรบูรณะพานิช อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเจ็ดยอด คืนที่ 11 กรกฎาคม 2556

ครูพระสอนศีลธรรม 1

พระครูปลัด มหาเถรานุวัตร พระวิทยากรจากวัดพระแก้ว พระอารามหลวง มาทำการอบรมนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม “ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ซึ่งจะทำการอบรมทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยงานกิจการนักเรียนจะเป็นผู้จัดทำกำหนดการอบรมมอบถวายให้กับพระวิทยากร เพื่อจะได้อบรมนักเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ทุกประการ

ตรวจหาไข้เลือดออก

เจ้าหน้าที่จาก รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ มาทำการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน ที่ได้รับการคัดกรองจากครูประจำชั้น กรณีที่คาดว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นไข้ เพื่อประเมินสถานการณ์ ไข้เลือดออก ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในจังหวัดเชียงราย เป็นการสกัดกั้นสำหรับผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อไข้เลือดออก นับเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อได้อีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมอิ่มบุญ 1

นางบังอร ฮ่วนสกุล หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมไหว้พระ สมาทานศีล และนำคณะครูและนักเรียน ทำการตักบาตร ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม “อิ่มบุญ” โดยงานกิจการนักเรียน ทำการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดกลางเวียง จำนวน 5 รูป มารับบิณฑบาต ณ ลานธรรม อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในทุกวันศุกร์ เวลา 07.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ได้ทำบุญตักบาตร ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักทำบุญ ให้ทาน และเรียนรู้การประกอบศาสนพิธี เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งกันและกัน

ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน 320 คน จัดกิจกรรมประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ อาคารพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง โดยได้รับเมตตาจากพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พร้อมด้วย พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร และพระจำรัส ขนฺติยตฺโต เป็นพระวิทยากรและดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

ป.4 เข้าค่ายคณิตศาสตร์

คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน 250 คน เข้าค่ายวิชาการด้านทักษะคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มอบหมายให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตามฐานกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้บนพื้นฐานของเกมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เป็นอย่างดี (ครูสุพิศ/ข่าว)

สรรพากรประเมินภาษี

เจ้าหน้าที่สรรพากรเขตพื้นที่เชียงราย นำโดยคุณจงกลณี สุวรรณสิงห์ ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินภาษี ประจำปี 2555 ของข้าราชครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องสมุด ไอที. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครูอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอนุบาลเชียงรายขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์

เตรีรยมรับมือปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และทีมงานบริหาร จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อซักซ้อม และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โีรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึงจะทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ตักบาตรวันครู

คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 81 รูป เนื่องในวันครู ประจำปี 2556 "แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน" ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 16 มกราคม 2556

ศึกษางาน ปชต.ในโรงเรียน

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานที่ปรึกษาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ไปศึกษางานด้าน ปชต.ในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ได้รับการต้อนรับจาก ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และทีมงานที่ปรึกษาโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ตลอดจนคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง (ครูศิวณัฐ/ภาพ)

ปฏิบัติกิจกรรม ณ คิดส์ซาเนีย

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา นำเด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย เข้าศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ณ อุทยานการเรียนรู้และความบันเทิง "คิดส์ซาเนีย" (Kidzania) อุทยานการเรียนรู้ระดับนานาชาติ แห่งที่ 12 ของโลก ในวันที่ 24 มีนาคม 2556 ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ความบันเทิง เกี่ยวกับนานาอาชีพที่น่าสนใจทั่วโลก พร้อมกับได้ทดลองปฏิบัติภาระกิจในหน้าที่นั้นๆ อีกด้วย

เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา นำเด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย ศึกษาดูงานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2556 ในการนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา เจ้าหน้าที่โครงการได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมนำชมกิจการในโครงการที่สร้างสรรค์และสร้างสุขเพื่อประชาชนโดยแท้จริง ในวันที่ 26 มีนาคม 2556

ประชุม ผปค. ภาค 2

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการ การศึกษาของภาคเรียนที่ ๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ก่อนที่ผู้ปกครองนักเรียน จะเข้ารับฟังผลการเรียนของบุตรหลานจากครูประจำชั้น โดยดำเนินการประชุม ดังนี้ วันเสาร์ ที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๕ ประชุมระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้น ป.๑ ถึง ป.๓ วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕ ประชุมระดับชั้น ป.๔ ถึง ป.๖ และโครงการพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้ นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้แนะนำนายญาณฤทธิ์ หนสมสุข ตัวแทนผู้ปกครองซึ่งเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงรายต่อที่ประชุมด้วย

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยบูรณาการ การเรียนรู้เรื่องประเพณีลอยกระทง ในทุกระดับชั้น และดำเนินการจัดประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจกันอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ให้นักเรียนได้ศึกษาและโชว์ผลงาน ที่ตนเองสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2555

สร้างขวัญและกำลังใจ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายประทาน พิชิตเดช อายุ 57 ปี สามีของนางใจแก้ว พิชิตเดช ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ วัดดงหนองเป็ด อ.เมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ 13 พ.ค. 2556 ในการนี้มีทีมงานบริหาร และคณะครู ให้เกียรติร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพด้วย นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดียิ่ง

สนับสนุน สพป.เชียงราย 1 เกมส์

นายมงคล สุภามณี ผอ.รร.อนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครู นำวงดุริยางค์นักเรียนและนักกีฬาร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.เชียงราย เขต1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน ร่วมกับสถาบันขงจื้อ และศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดดำเนินการโครงการ Pretest และ Post test การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายอดิเรก นวลศรี และ เล่าซือพีระศักดิ์ องอาจรักษ์อุดร เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ

Halloween Day

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โครงการพิเศษ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ ในด้านการแสดงออกอย่างมีคุณค่า ด้วยกิจกรรม Halloween Day ขึ้นในวันที่ 31 ต.ค. 2555 ซึ่งทีมงาน IEC. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นอย่างดียิ่ง

สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำทีมงานบริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ไหว้พระรับศีลและถวายเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป จากวัดกลางเวียง วัดพระสิงห์ และวัดพระแก้ว ซึ่งได้รับเมตตาจากพระครูปลัดมหาเถรานุวัตร จากวัดพระแก้วเป็นประธานสงฆ์ ในวันที่ื ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ นับเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเชียงราย ให้กับลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป

มหกรรมวันกีฬาแห่งชาติ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้คณะครู ระดับชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน มหกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย มีนายพงศ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2555

ร่วมงานรับมอบโล่ กกต.

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมกับนายดำรงค์ ดีแก้ว หัวหน้างานกิจการนักเรียน และนางณัฐรุจา ศรีคำ ครูผู้รับผิดชอบงานประชาธิปไตย ในโรงเรียน เข้าร่วมงาน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การมีส่วนร่วมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2555 วันที่ 6 พ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย มีนายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน และนางสิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ ผอ.กกต.จังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงาน

ตรวจสนามสอบ NT. ป.3

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประธานสนามสอบ NT. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตรวจเยี่ยม และดูแลความเรียบร้อย ของสนามสอบ NT. ชั้น ป.3 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการผู้ควบคุมห้องสอบ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ที่สำคัญคือการรักษาซึ่งผลประโยชน์ที่เด็กพึงจะได้รับ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ตักบาตรเทโว ปาวารณาออกพรรษา

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตร กับพุทธศาสนิกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เนื่องในโอกาสปาวารณาออกพรรษา โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ นำพระภิกษุสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 07.30 น

เปิดโลกอาเซียน

ทีมงานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนักเรียนในระดับชั้น 250 คน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เปิดโลกอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ ประธานสาขาวิชาระบบสาระสนเทศ ภูมิศาสตร์ พร้อมทีมงานนักศึกษา เป็นผู้บรรยายและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรม ในวันที่ 9 พ.ย. 2555 ณ สวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มุทิตาคารวะ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียน พร้อมนายดำรงค์ ดีแก้ว เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้ากราบคารวะเพื่อแสดงมุทิตาจิตพระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันคล้านวันเกิด ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)

เปิด "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน ตัดริบบิ้นเปิดป้าย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ซึ่งเป็นป้ายพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมคณะครู-ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ยุวกาชาดเดย์แคมป์

ครูผู้นำยุวกาชาด ร่วมกับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมเดินทางสำรวจและผจญภัย ของสมาชิกยุวกาชาด ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 119 คน โดยเดินทางจากโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ไปปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย ในวันที่ 10 มกราคม 2556

ขวัญและกำลังใจ

นายมงคลสุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อแก้ว ตุ่นศรี อายุ 79 ปี บิดาของนางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 พ.ค. 2556 ในการนี้มีทีมงานบริหาร และคณะครู ให้เกียรติร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อด้วย นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี

ประชุมกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ

วันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จัดประชุมกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในฐานะฝ่ายบริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม ในการนี้ได้รับการประสานจากนายปรีชา ศรีสุวรรณ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และผู้จัดการสหกรณ์ ได้เข้ามาบรรยายถึงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย เพื่อก้าวให้ทันกับยุคสมัยของสังคมออนไลน์ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

อบรม ครูบรรณารักษ์ กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ พิทักษ์สุจรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัด ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียนในเครือข่าย กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำลัด , โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง , โรงเรียนบ้านป่ายางมน และโรงเรียนบ้านเวียงกือนา ทั้งนี้มีโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย เข้าร่วมรับการอบรมด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ให้การสนับสนุนวิทยากร คือนายอนุรักษ์ พรมเลข ศน.สพป.เชียงราย เขต 2 โดยมีนางสุพิศ ดีแก้ว บรรณารักษ์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้ประสานงาน และเป็นวิทยากรผู้ช่วย ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายกิตติชัย เมืองมา รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การมีส่วนร่วมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2555 วันที่ 6 พ.ย. 2555 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนางสิริรัตน์ เจ้าประเสริฐ ผอ.กกต. เป็นแม่งาน ในการนี้นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นผู้รับมอบแทน

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู

นางนิ่มนวล ขันเขื่อน และนางอินทิรา จันทรคณา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดพิธีเป็น ๓ รอบ รอบแรกเป็นระดับชั้น ปฐมวัย ๑-๖ และระดับชั้น ป.๑ เข้าพิธีเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.รอบที่ ๒ ระดับชั้น ปฐมวัย ๗-๑๒ และระดับชั้น ป.๒ เข้าพิธีเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. และรอบที่ ๓ ระดับชั้น ป.๓-ป.๕ เข้าพิธีเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. หลังจากกล่าวบทบูชาครูเสร็จ ก่อนที่ประธานจะให้โอวาท ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๖ ทุน ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ต้อนรับผู้มาเยือน

ดร.วิรุณสิริ ใจมา ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับท่านประธานและผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน เปิดบ้านภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวรายงานต่อนายชูเกียรติ ก่อเกิด รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) วันที่ 28 มกราคม 2556

วิสาขบูชารำลึก

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ระดับชั้น ป.5 และ ป.6 ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชารำลึก ณ วัดสักวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ได้รับเมตตาจาก พระอธิการสมคิด เจ้าอาวาสวัดสักวัน เป็นองค์บรรยายธรรมให้กับนักเรียน ในหัวข้อ "วันวิสาขบูชา มีความสำคัญอย่างไร" ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและสามารถตอบคำถามได้ เป็นอย่างดี

ป.1 เรียนรู้สู่โลกกว้าง

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยนำนักเรียนในระดับชั้น ไปทัศนศึกษา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมดำเนินกิจกรรมตามฐานกิจกรรม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายดำรงค์ ดีแก้ว ผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) และคณะกรรมการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาปฐมวัยกับก้าวใหม่ใน ศตวรรษที่ ๒๑"

เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว และนายมนตรี พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา นำเด็กหญิงธวัลรัตน์ มหาวงศนันท์ เด็กหญิงพาทินธิดา โนสุ เด็กหญิงเบญญา มั่นรอด และเด็กหญิงภัทรวีรินทร์ นาทองบ่อจรัส นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพประชาธิปไตย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาต้อนรับเนื่องจาก นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศ จากนั้นได้นำชมบริเวณทำเนียบรัฐบาลในส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบกิจกรรมของรัฐบาล

สานสัมพันธ์ ๒

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำนางสุมิตรา ธาราวร ครูหัวหน้างานโครงการพิเศษ กับนายดำรงค์ ดีแก้ว ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน พร้อมกับโรงเรียนในเครือข่ายร่วมพัฒนา ประกอบด้วยโรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่ โดยนายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผอ.โรงเรียน และโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ จังหวัดเชียงราย โดยนายพิรุณ บรรดิ ผอ.โรงเรียน นำทีมงาน เดินทางไปสานสัมพันธ์ กับโรงเรียนท่าล้อ อ.ท่าขี้เหล็ก จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนม่า เปิดทำการสอนในระดับเกรด ๑ ถึง ๕ นักเรียน ๔๐๐ กว่าคน ครู ๑๗ คน มีนางก๋องคำ เป็นอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อเจรจาเชิญชวน โรงเรียนท่าล้อ สหภาพเมียนม่า นำนักเรียน มาร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่ ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

จับสลากเพื่อเข้าเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียน และทีมงานบริหาร ตลอดจนคณะครูผู้ทำหน้าที่ คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ตามปฏิทินงานของ สพฐ.ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2556 โดยวิธีการจับสลาก เนื่องจากมีผู้แสดงความจำนงเข้าเรียน เกินกว่าจำนวนที่โรงเรียนสามารถรับได้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งแบ่งห้องจับสลากออกเป็น 4 ห้อง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ณ ห้องเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ศึกษาดูงานและบันทึกความร่วมมือการสอนภาษาจีน (MOU) ณ ประเทศจีน

นายมงคล สุภามณี และคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ศึกษาดูงานและบันทึกความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งและ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2556 (ครูทัศนีย์-ภาพ/ครูธัญญาภรณ์-ข่าว)

รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับ เด็กหญิงพิมพ์รดา จุโลทก ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่น ระดับหน่วยงานและส่วนราชการ ประจำปี ๒๕๕๕ ประเภทสมาชิกยุวกาชาด กลุ่มสมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

สัมมนา CAT.

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นายดำรงค์ ดีแก้ว นำคณะครูกลุ่มสาระ กอท.(คอมพิวเตอร์) ประกอบด้วยนางกาญจนา สังขพิทักษ์, นางสุพิศ ดีแก้ว และนางสาวธัญญาภรณ์ จินดา เข้าร่วมสัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับ CAT Telecom” ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท เป็นการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ อินเตอร์เน็ตเข้ามาเสริมการบริหารจัดการองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองผู้อำนวยการ กสท. เขตภาคเหนือ เป็นประธาน มีนายสมชาย หนองฮี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทำไมต้องสื่อสาร On Line” วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นับเป็นการสัมมนาที่มีประโยชน์และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

ประกอบพิธีถวายพระพร

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครู , นักเรียน , และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ประกอบพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ลานพิธีโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

กฐินวัดกลางเวียง

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงรายพร้อมทีมงานบริหาร ถวายปัจจัยที่รวบรวมได้จากคณะครู-บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เพื่อสมทบทุนในการทำบุญทอดกฐินประจำปี ร่วมกับคณะศรัทธาวัดกลางเวียง โดยมีพระอธิการยุทธพงษ์ ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดกลางเวียงเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ วัดกลางเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

น้องหนูช่วยกาชาด

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูและนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 12 ห้อง ไปพบกับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบปัจจัยที่รวบรวมได้จากผู้ปกครอง-ครู และผู้มีจิตศรัทธา โดยนางประกายเพชร ไกรฤกษ์ ครูระดับปฐมวัย เจ้าของโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อ 84 ล้านความดี" กิจกรรมออมเงินช่วยพีน้องเชียงรายต้านลมหนาว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เป็นผู้รวบรวม โดยมอบเป็นสาธารณกุศลให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในการนี้มีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบในนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียรงาย วันที่ 28 ธันวาคม 2555

รำลึกหาครูกลอนสุนทรภู่

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รำลึกหาครูกลอนสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เนื่องในสัปดาห์สุนทรภู่รำลึก ในงานจะมีการแสดงและประกวดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานของท่านสุนทรภู่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทร้อยกรอง การแสดงละคร และกิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย

ครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นตัวแทน ผอ.สกสค.จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ให้กับนางฉวีวรรณ คำสมุทร ข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในฐานะที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด ในวาระการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสนี้นายมงคล สุภามณี ได้แนะนำครูใหม่ ที่มาทำการสอน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จำนวน 5 คน

นิทานปูเสื่อ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม "นิทานปูเสื่อ" ให้กับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยทีมงาน "นิทานปูเสื่อ@เชียงราย" นำทีมโดยแพทย์หญิงพรพัชร ศิริอินทราทร นักจิตวิทยาชำนาญการ จาก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 22 ก.พ. 2556 มีนิทานสร้างสรรค์ให้เด็กได้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการสร้างจินตนาการ ในการเล่านิทานด้วย

ตักบาตรถวายพ่อ

ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นราชสัการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ ลานพิธีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ต้อนรับ ผอ.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

นางอินทิรา จันทรคณา รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้การต้อนรับนายอำพน เหล่าพราหมณ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ที่นำคณะครูและผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน จังหวัดเชียงราย

ประเมินห้องเรียน MEP. ปฐมวัย

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียน MEP. ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครูผู้รับผิดชอบ ห้องเรียนพิเศษ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในวันที่ 5 ก.พ. 2556

ประชุมโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา มีผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และทีมงานบริหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556

โดราเอมอนคอนเทส

นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โดราเอมอนซิงกิ้งแอนแดนซิงคอนเทส” ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งจัดโดยทีมงานโดราเอมอน เป็นโครงการส่งเสริมการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ทีมงานจะจัดประกวดและคัดเลือกตัวแทน นักร้อง - นักแสดงซึ่งเป็นตัวแทนโรงเรียน ไปแข่งขันคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ระดับภาค และในระดับประเทศ ต่อไป

เปิดอาคาร 100 ปี

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ร่วมพิธีเปิด "อาคารเรียนที่ระลึกครบรอบ 100 ปี" โรงเรียนบ้านสันโค้ง ฯ จ.เชียงราย โดยได้รับเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 9 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ จ.เชียงราย

สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึก

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จัดอบรมด้านการจราจรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยมี รตอ.บรรชร เกตุเทียน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในภาคความรู้ และทีมงานจากขนส่งจังหวัดเชียงราย ทีมงานกรีนวิง ดำเนินการภาคปฏิบัติ ณ ลานโดม ซึ่งได้รับความสนใจทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ จากนักเรียนเป็นอย่างดี

นักกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงรายชนะเลิศการแข่งขันแบตมินตัน

ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบตมินตัน ในการแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 - 28 มกราคม 2556

คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษางานด้านการจัดการระดับประถมศึกษาและการใช้แท็ปเล็ตในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีนางอินทิรา จันทรคณา และนางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 3 ธันวาคม 2555

เสวนาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางนิ่มนวล ขันเขื่อน รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนายดำรงค์ ดีแก้ว เข้าร่วมเสวนา “การฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ณ ห้องสันป่าแดง ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วม ในการบำรุงบวรพระพุทธศาสนา โดยรอง ผอ. สพม. เขต ๓๖ เป็นประธาน มีทีมงาน V-Star เป็นวิทยากรและดำเนินการเสวนา วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นับเป็นการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับครูสาระสังคมศึกษา เพื่อที่จะนำสาระที่ได้จากการเสวนา ไปพัฒนาต่อยอดกับเด็กและเยาวชน ต่อไป

ผอ.สพป.ชร. 1 พบเพื่อนครู

นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พบปะเพื่อนครู และผู้บริหารในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อแถลงนโยบายด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมคชสาร อบจ.เชียงราย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556

อ่านสารต่อต้านยาเสพติด 2

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด

ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางผ่องพรรณ เชี่ยววานิช หัวหน้าระดับชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และนางสุพิศ ดีแก้ว ครูในระดับชั้น นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนายพงษ์ศักดื์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมที่จัดครั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบปัญหายาเสพติด ต่างก็ได้รับรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วย

รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เนื่องในสัปดาห์สุนทรภู่รำลึก ในงานจะมีการแสดงและประกวดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลงานของท่านสุนทรภู่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านบทร้อยกรอง การแสดงละคร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

รำลึกถึงพระคุณครู

นางวาสนา คำวัง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดพิธีเป็น ๒ รอบ เนื่องจากห้องประชุมไม่สามารถรองรับนักเรียนทั้งหมดได้ รอบแรกเป็นระดับชั้น ป.๒-๔ เข้าพิธีเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น.ส่วนรอบที่ ๒ ระดับชั้น ป.๕-๖ จะเข้าพิธีเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. หลังจากกล่าวบทบูชาครูเสร็จ ก่อนที่ประธานจะให้โอวาท ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๒ ทุน ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

กิจกรรมสุนทรภู่รำลึก 2

ส่วนหนึ่งของการแสดง เนื่องในงานงาน รำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นักแสดงประกอบด้วยตัวละครจากเรื่องอะไรใครจำได้ลองนึกตรึกตรองดูนะครับ นอกจากการแสดงแล้วยังมีการตอบปัญหาชิงรางวัลจากพี่ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการย้ำเตือนให้รำลึกถึงผลงานของท่านสุนทรภู่ได้เป็นอย่างดี

เคารพศพคุณแม่เย็น ข่ายสุวรรณ

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นางนิ่มนวล ขันเขื่อน, นางอินทิรา จันทรคณา รอง ผอ.โรงเรียน และนายดำรงค์ ดีแก้ว เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากร โีรงเรียนอนุบาลเชียงราย วางหรีดเคารพศพคุณแม่เย็น ข่ายสุวรรณ คุณแม่นายทวีศักดิ์ ข่ายสุวรรณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดศรีบุญเรือง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอดวงวิญญาณคุณแม่สู่สุขคติ ชั้นสัมปรายภพด้วยเทอญ

พิธีเข้าประจำหมู่

นางวิชชุดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีนายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ทีมงานบริหาร และผู้นำยุวกาชาด พร้อมสมาชิกยุวกาชาด ให้การต้อนรับ หลังจากที่มอบเข็มยุวกาชาดเสร็จประธานได้ให้โอวาทแก่สมาชิกยุวกาชาดใหม่ และชมการแสดงจากยุวกาชาดรุ่นพี่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

อบรม การสร้างเครือข่ายบรรณารักษ์

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางสุพิศ ดีแก้ว เข้ารับการอบรม การสร้างเครือข่ายบรรณารักษ์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารสมเด็จพระยุพราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีครูบรรณารักษ์จากหลากหลายโรงเรียน มาเข้ารับการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานห้องสมุดซึ่งกันและกัน