มุทิตาจิตคุณครูพิพาภรณ์ ว่องศิริกุล

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย นำคณะครูแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้กับนางพิพาภรณ์ ว่องศิริกุล ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในโอกาสที่ยื่นเรื่องขอลาออกจากราชการ ด้วยปัญหาสุขภาพ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ก็ขอแสดงความยินดีที่จะมีโอกาสได้พักผ่อน แต่ก็ขอแสดงความเสียใจ ที่โรงเรียนจะต้องขาดกำลังสำคัญไปอีก หนึ่งท่าน

ข่าว: ครูดำรงค์