ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนายพุฒิพงษ์ โล่ห์สุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนใหม่ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายอัจฉริยะ ผามั่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าอนุบาลเชียงราย คนปัจจุบัน ที่ครบวาระ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานโดม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ข่าว: 0