ให้โอวาทแรก ปีการศึกษา 2560

นายมงคล สุภามณี ผอ. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กล่าวต้อนรับนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 4 ซึ่งเข้ามาเรียนในพื้นที่สันต้นเปา เป็นปีแรก พร้อมให้โอวาทนักเรียน ในโอกาสต้อนรับเปิดเรียน วันแรก ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้อาราธนาพระครูปริยัติ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย พระวิทยากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียน ในลำดับต่อไป ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ข่าว: ครูดำรงค์