รับมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายมงคล สุภามณี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมทีมงานบริหาร และคณะครู รับมอบเครื่องใช้ไฟ เป็นพัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว จากนายนิคม เทพบุตร ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ห้องรับรอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 พร้อมคณะเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

ข่าว: ครูดำรงค์