การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567


ขออภัยทุกท่าน ขณะนี้ ระบบสมัครออนไลน์ ( ปิดบริการ ) ทุกประเภทรายการ ที่อยู่ด้านล่างข้อความนี้
หากท่านมีความประสงค์ติดต่อเรื่องสมัครนักเรียน สามารถติดต่อเบอร์ (053-713027) หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียน พื้นที่สันต้นเปา… 20/03/2567 , 10:42 น.
ประกาศเรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดการสมัคร / จำนวนที่รับ / คุณสมบัติ / หลักฐานการสมัคร / วันเวลา / รายละเอียดค่าใช้จ่ายการโหลดใบสมัครออนไลน์

(โปรดศึกษาขั้นตอนก่อนโหลด)

  • กรณี โหลดใบสมัครแบบออนไลน์ ทางโรงเรียนจะมีการจัดคิว และกำหนดวันยื่นใบสมัคร ตามช่วงวันเวลาที่กำหนดรับสมัคร ผู้ปกครองสามารถติดตาม คิวและกำหนดวันยื่นใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ ในวันถัดไปหลังจากที่โหลดใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองของ ดช.AAA โหลดในสมัคร วันที่ 22 ม.ค. 2567 ทางโรงเรียนจะแจ้งประกาศ ชื่อ ดช.AAA ขึ้นเว็บในวันที่ 23 ม.ค. 2567 ว่า “ให้ ดช.AAA สามารถมายื่นสมัครเข้าเรียนได้ในวันที่ 3 ก.พ. 2567 ช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 12:00 น.” เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนผู้สมัครต่อวันให้ลงตัว ผู้ปกครองไม่ต้องมีการรอคิวนานจนเกินไป (คลิกปุ่มด้านล่าง เพื่อทำการโหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัครเข้าเรียน)

กรณี ยื่นขอรับคิวสมัครออนไลน์ ไม่ทัน สามารถติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ติดต่อธุรการ : 053-713027

ระบบโหลดใบสมัครออนไลน์ “ปิดให้บริการ”


วันโหลดใบสมัครวันที่ยื่นใบสมัครได้ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
11-18 ก.พ. 6721-24 ก.พ. 67P 001 ถึง 149 (UPD:18/02/67)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้ดาว์โหลดใบสมัครออนไลน์ (ป.1 ห้องเรียนปกติ) ตั้งแต่วันที่ 11-18 ก.พ.2567(ข้อมูลนี้ยังไม่นับรวมผู้สมัครแบบ Walk-in)

วันโหลดใบสมัครวันที่ยื่นใบสมัครได้ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
01-07 ก.พ. 6714-16 ก.พ. 67K 001 ถึง 074 (UPD:08/02/67)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้ดาว์โหลดใบสมัครออนไลน์ (อ.2 ห้องเรียนปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.พ.2567 (ข้อมูลนี้ยังไม่นับรวมผู้สมัครแบบ Walk-in)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้ดาว์โหลดใบสมัครออนไลน์ (อ.2 ห้องเรียนพิเศษ MEP) ตั้งแต่วันที่ 22-31 ม.ค.2567 (ข้อมูลนี้ยังไม่นับรวมผู้สมัครแบบ Walk-in)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร สำหรับผู้ดาว์โหลดใบสมัครออนไลน์ (ป.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP , IEC , ICC , SMT และ IP) ตั้งแต่วันที่ 22-31 ม.ค.2567 (ข้อมูลนี้ยังไม่นับรวมผู้สมัครแบบ Walk-in)


*** ผู้ดูแลระบบ
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.