ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่ สันต้นเปา (สำนักงานหลัก)

  • ที่อยู่  478/2  หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน   ตำบลริมกก   อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  57100  
  • โทรศัพท์ (ธุรการ)  053-713027 , 053-711371 : ติดต่อสอบถามทั่วไป
  • โทรศัพท์ (การเงิน)  053-717907 : ติดต่อสอบถาม เรื่อง การเงิน และ งานพัสดุ

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่ในเมือง (กาดหลวง)

  • 487 ถนนอุตรกิจ   ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000
  • โทรศัพท์ (ธุรการ)  053-744279 : ติดต่อสอบถามทั่วไป
Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.