ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.