กิจกรรมตรุษจีน ปีการศึกษา 2566

วัน ศุกร์ ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต้อนรับนายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีบวงสรวงเทพเจ้าและเปิดงานกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน กระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีทำบุญตรุษจีน นักเรียนนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าสู่อาเซียนของประเทศไทยซึ่งประเทศจีนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกลุ่มอาเซียน

ภาพ: กลุ่มงาน ICT ข่าว: สุกัญญา วงค์ชัย

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.