กิจกรรมอิ่มบุญ ป.1 และ ป.2

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้นางพันธ์ทิพา คชนิล หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนายอินทนง จันตา หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอิ่มบุญ เป็นกิจกรรมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ภาพ/ข่าว ;สุกัญญา วงค์ชัย

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.