ติดต่อเรา

พื้นที่ในเมือง 

487 ถนนอุตรกิจ ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000  โทรศัพท์ 053-744279

พื้นที่สันต้นเปา (สำนักงานหลัก)

478/2 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  โทรศัพท์(ธุรการ)  053-713027 , 053-71137  โทรศัพท์(การเงิน)  053-717907

  E-mail : abcr@anubancr.ac.th        Facebook : anubanchiangrai          Website : anubancr.ac.th

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.