ติดต่อเรา

พื้นที่ในเมือง

          487 ถนนอุตรกิจ ตำบลรอบเวียง                                                                                                                                                                                                                                อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000                                                                                                                                                                                                                        โทรศัพท์ 053-711371                                                                                                                                                                                                                                              โทรสาร   053-744279                                                                                                                                                                                                                                   

พื้นที่สันต้นเปา

           478/2 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมก                                                                                                                                                                                                                     อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100                                                                                                                                                                                                                         โทรศัพท์   053-713027                                                                                                                                                                                                                               

E-mail :    anubancr@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                    Website : anubancr.ac.th                                                                                                                                                                                                                                  Facebook : anubanchiangrai