ติดต่อเรา

พื้นที่ในเมือง

487 ถนนอุตรกิจ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000 
โทรศัพท์ 053-711371
โทรสาร   053-744279

พื้นที่สันต้นเปา

478/2 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-713027

E-mail : abcr@anubancr.ac.th
Website : www.anubancr.ac.th   
Facebook : anubanchiangrai

พื้นที่ ในเมือง(กาดหลวง)
***แผนที่ (MAP)***
พื้นที่ สันต้นเปา
***แผนที่ (MAP)***