ต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา

วัน เสาร์ ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 1 และคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม ดำเนินการประชุมก่อนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.