วันตรุษจีน ปฐมวัย

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนสายชั้นปฐมวัย
ร่วมกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน บวงสรวงเทพเจ้า เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสำคัญ เทศกาลของชาวจีน เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหลักสูตร
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)แสดงทักษะอันเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนและเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนให้น้องๆอนุบาลเป็นที่รู้จัก สร้างเจตคติที่ดี ต่อยอดในชั้นเรียนขั้นสูงต่อไป แสดงพิธีเปิดยิ่งใหญ่ มีการแสดงเชิดหัวสิงโต หัวมังกร ละคร โดยนร.ประถมศึกษาห้อง ICC มอบรางวัลการประกวดระบายสี ของน้องอนุบาล2 และ 3 ศิลปะการแสดงบนเวทีของน้องปฐมวัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นในเมือง)

ภาพ : กลุ่มงาน ICT ปฐมวัย ข่าว สุนิสา คำสมุทร

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.