ศึกษาดูงานจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (MEP : Mini English Program) เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เมื่อวัน พุธ ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่สันต้นเปา)

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.