แผนเผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหว

จากกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายพิษณุ คามวาสี ได้เข้าตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในช่วงเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา แผนเผชิญเหตุภัยพิบัติในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ครูประจำชั้นและประจำวิชาได้พานักเรียนทุกระดับออกนอกอาคารอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างครบถ้วน ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในภาคบ่าย

ภาพ: คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ข่าว: ทัณฑิมา ไชยสุ

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.