ABCR Mini Robot Camp ครั้งที่ 2

นายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย มอบหมายให้ นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมค่าย ABCR Mini Robot Camp ครั้งที่ 2 ระดับชั้นปฐมวัย เปิดเส้นทางสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้แนวใหม่ที่นำอุปกรณ์เลโก้มาใช้ในการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า สำรวจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามหลักการ Learning By Making วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง)

 

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.