MOU หลักสูตรเคมบริดจ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) หลักสูตรเคมบริดจ์ ระหว่างโปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กับโปรแกรมนานาชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โดยนายพิษณุ คามวาสี ผู้อำนวยการโรงรียน มอบหมายให้นายเมธาสิทธิ์ จักร์สุวรรณ ในความสนับสนุนของที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายสัษฐา สุทยาคม นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลเชียงราย เข้าร่วมพิธีลงนามฯ โดยมีนายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผู้บริหารและคณะครูของโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) หลักสูตรเคมบริดจ์ ระหว่างโปรแกรมนานาชาติ หลักสูตรเคมบริดจ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กับโปรแกรมนานาชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2023. AnubanChiangRai School All rights reserved.